Individuálne kurzy | školenie a doučovanie

Samoštúdium | Online kurzy a školenia

Prečo individuálky v Leituse?

Tempo
Prispôsobené na mieru

Atmosféra
Vždy príjemná a uvoľnená

Referencie
Stovky spokojných klientov

Prax
Vedomosti z praxe

Podklady
Materiály a príklady

Občerstvenie
Energia je dôležitá

Lektori
Trpezliví a priateľskí

Online kurzy
Prístupy do e-learningu