12
NOV
2017

ONLINE – VBA programovanie v Exceli – makrá

Comments : Off

Popis kurzu

Na online kurze VBA – programovanie v Exceli sa oboznámite s programovacím jazykov Visual Basic for Applications (VBA), ktorý je určený na automatizáciu úkonov v klasickom Exceli a ponúka veľké možnosti využitia. Nájdete v ňom viac ako 62 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 4 hodiny. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových zadaniach a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Informácie o kurze

Cena kurzu
36,00 €
1 osoba

Počet videí
96+ ks

Počet hodín
5 hod

Licencia
Doživotná
pre 1 osobu

Bonusy
Materiály | Príklady | Pravidelne nové videá

Certifikát0EUR
* Povinné

Ako vyzerá náš systém na online kurz

Video ukážka z kurzu

Prezentácia – teoretické vedomosti + príklady a funkcie
• Prezentácia na stiahnutie

Nahrávanie – makier – Ako „programovať“ bez programovania 🙂
• Načo slúžia makrá
• Ako môžete makrá vytvoriť? – Aké typy makier existujú?
• Vytvorenie absolútneho makra
• Relatívne makrá
• Ukladanie Excelu s makrami

Základy – VBA – úvod
• Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť
• Čo je to VBA – výhody a nevýhody
• Moduly, procedúry a funkcie – vysvetlenie základných pojmov
• VBE – Visual Basic Editor – čo to je a načo slúži?

Komentáre vo VBA
• Komentáre – prečo, načo a ako ich používať?
• Komentáre na viac riadkov

Premenné
• Čo to sú premenné a načo slúžia?
• Dátové typy
• Deklarácia premenných
• Životnosť premenných
• Konštanty
• Reťazce
• Dátum a čas

Operátory priradenia
• Možnosti priradenia a operátory

Polia
• Čo sú to polia a ich deklarácia
• Viacrozmerné polia
• Dynamické polia – ReDim – Preserve

Oblasti – práca s nimi
• Range – oblasti
• Cells – oblasti
• Offset – oblasti

Užitočné príkazy / vlastnosti
• VALUE – hodnota
• TEXT
• COUNT – počet
• ROW a COLUMN – riadok a stĺpec
• ADDRESS – adresovanie
• FONT – nastavenie formátov písma
• INTERIOR
• FORMULA – funkcie a vzorce v bunkách
• NUMBERFORMAT – formáty čísel
• SELECT a ACTIVATE – označenie a aktivácia
• COPY a PASTE – kopírovanie a prilepenie
• DELETE a CLEAR – odstránenie a vymazanie obsahov

Funkcie vo VBA
• Úvod do funkcií vo VBA – kategórie
• Vstavané funkcie vo VBA
• Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať
• Vlastné funkcie – vytvorte si sami 🙂

Cykly, podmienky a rozhodovania
• Cykly a podmienky – kedy a ako ich využiť
• GoTo – príkaz presmerovania
• If Then Else ElseIf – podmienky a rozhodovania
• Select Case – rozhodovanie na základe viacerých podmienok
• For – Next – Cyklus
• For – Next – Vnorený cyklus
• Do – While – Cyklus
• Do – Until – Cyklus
• For – Each – Cyklus

Práca s rozsahmi
• Práca s rozsahmi – pravidlá a odporúčania
• Kopírovanie a prilepenie
• CTRL + SHIFT + šípky – označovanie oblastí
• Vystrihnúť a Prilepiť – CTRL + X
• Formátovanie rozsahov na základe podmienok

Zmena nastavení v Exceli
• Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne

Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
• With – Selection

Dialógové okná – interaktivita s užívateľom
• MsgBox – Dialógové okno výstupov
• InputBox – Dialógové okno vstupov
• InputBox + Vlookup – kombinácia s funkciami

Spustenie/zavolanie viacerých procedúr – zavolanie funkcií
• Call – príkaz

Spojme veci dokopy 🙂 ukážkové príklady
• Príklad – riešenie pre Banku – zadanie
• Príklad – riešenie pre Banku – vyriešené

Čo potrebujem?
– Základné znalosti práce s počítačom
– Pripojenie k internetu a ľubovoľný internetový prehliadač (Mozilla/Firefox, Chrome, Safari, Explorer…)
– Chuť učiť sa nové veci

Ako to funguje?
– Stačí vyplniť objednávku. Do pár minút/hodín vám ju potvrdíme a pošleme zálohovú faktúru. Po uhradení faktúry sa registrujete do nášho systému, všetky potrebné informácie získate emailom. Po aktivácií kurzu Vám sprístupníme všetky videá, ktoré ste si zakúpili a môžete ich začať využívať a učiť sa nové veci.

Je licencia obmedzená na 1 zariadenie?
– Nie, nie je. 🙂 Licencia je určená pre 1 osobu. Do systému sa môžete prihlásiť všade tam, kde máte internet. Pokojne aj z viacerých zariadení PC, notebook, mobil, tablet, z domu, z práce, zo zahraničia…

Poskytujete na kurzy zľavy?
– Áno, v prípade, že si objednáte viaceré kurzy alebo licencie pre viacerých ľudí / zamestnancov náš systém vám automaticky vypočíta zľavnenú cenu.