Naša aktuálna ponuka počítačových kurzov zameraná na 3D kreslenie v programe SketchUp. Pre zabezpečenie lepšej kvality a profesionality sme sa rozhodli ísť cestou MINI kurzov s maximálne 6 až 7 účastníkmi. Radi Vás na našich kurzoch privítame a naučíme nové veci.
Každý účastník dostane na konci kurzu certifikát o absolvovaní kurzu.

SketchUp kurzy a školenia – aktuálna ponuka