fbpx
Šurina Michal - Kontakt

Kontakt

Základné údaje:

itlektor.eu
IČO: 54 573 688

Vyšehradská 3033/3
851 06 Bratislava – Petržalka

Združenie je zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky
s právnou formou občianske združenie s registračným číslom VVS/1-900/90-63931.

IBAN
SK4411000000002948128278

Kontaktné údaje

0903 673 463
lektor@itlektor.eu

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170