fbpx
Excel doučovanie - Šurina Michal
Informácie

Základné informácie o doučovaní

Potrebujete ovládať prácu s Excelom ako profík?
Ste tu správne! Naučíme Vás pracovať s Excelom od úplne základných vecí až po tie pokročilé (vrátane programovania vo VBA – Visual Basic for Applications).

Pre koho je naše doučovanie z Excelu?

🖥️ Úplne pre všetkých, nezáleží na tom či pracujete s Excelom pravidelne na pokročilej úrovni alebo ste sa s prácou v Exceli vôbec nestretli.

Môžete byť: dátový analytik, kontrolór, manažér, vedúci, riaditeľ, office asistent, mzdár, účtovník, personalista, administratívny pracovník alebo človek hľadajúci si nové zamestnanie… Radi pomôžeme všetkým.

V dnešnej dobe sa pri kancelárskej práci Excelu pravdepodobne nevyhnete. Za tie roky sme pomohli stovkám ľudí, všetkých vekových kategórií s rôznymi požiadavkami.

Čo môžete od doučovania očakávať?

Garantujeme Vám, že po absolvovaní Excel doučovania, budete pri práci s Excelom oveľa efektívnejší. Prostredníctvom doučovanie sme už pomohli stovkám ľudí, ktorí stratili strach pri práci s Excelom, začali byť sebaistejší, efektívnejší, sú oporou a poradcami pre svojich kolegov, našli si novú prácu a vytúžené zamestnanie…

Prečítajte si príbehy našich klientov a ich názory na doučovanie z Excelu.

Objednávka

Objednajte si doučovanie z Excelu

Obsah a osnova kurzu

Bonusy k doučovaniu

Čo od nás k doučovaniu získate:

Osnova kurzov

Čo všetko Vás vieme z Excelu naučiť?

Naučíme Vás z klasického Excelu všetko. Áno, nepreháňame. Aj makrá pomocou nahrávania makier.
Ak by ste potrebovali aj programovanie z Excelu, máme pre Vás pripravené doučovanie z VBA programovania.

Čo všetko sa na doučovaní naučíte a čo Vám vysvetlíme:

 • predstavenie prostredia Excelu, z čoho sa Excel skladá,
 • pás nástrojov Ribbon,
 • ukladanie dokumentov,
 • efektívne klávesové skratky do praxe,
 • automatické rady a zoznamy (ich možnosti),
 • ormátovanie údajov (písmo, orámovanie, výplň, zarovnanie textu…),
 • formátovanie buniek (mena, percentá, dátumy, čas…, ale aj vlastné formáty buniek),
 • ukážeme si prácu s riadkami, stĺpcami a hárkami,
 • nástroj prilepiť špeciálne,
 • formátovanie tabuliek,
 • automatický filter a zoraďovanie,
 • zoraďovanie podľa viacerých kritérií,
 • rozšírený filter,
 • ako efektívne vytlačiť tabuľku,
 • prácu s komentármi,
 • podmienené formátovanie (aj na označenie riadkov v kombinácii so vzorcami a funkciami),
 • ukotvenie priečok,
 • ukážeme si ako si zabezpečiť hárok a zošiť,
 • ako hárok odheslovať bez hesla,
 • prácu s grafmi,
 • prácu so správcom názvov a poľom názvov,
 • hypertextové prepojenia…

 

Výpočty a vzorce: ukotvenie buniek (aj pokročilé), výpočty s dátumami a časom…

Základné funkcie: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, LARGE, SMALL, SUBTOTAL…

Zaokrúhľovacie funkcie: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, CEILING, FLOOR

Vnorené funkcie, logické a podmienkové funkcie: IF, AND, OR, ako  vnorené funkcie, alternatívnu k AND a OR, IFS…

Matematické funkcie s podmienkami: SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS, FREQUENCY…

Funkcie na filtrovanie a zoraďovanie: FILTER, SORT, SORTBY…

Vyhľadávacie funkcie: VLOOKUP, HLOOKUP, IFERROR, INDEX a MATCH, VLOOKUP a MATCH, CHOOSE, INDIRECT, SWITCH, XLOOKUP, OFFSET a ich vzájomné kombinácie…

Funkcie na súčtové riadky: SUBTOTAL, AGGREGATE…

Dátumové a časové funkcie: TODAY, YEARFRAC, DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE, NETWORKDAYS, HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE, DATEDIF, EDATE…

Textové funkcie: TRIM, VALUE, PROPER, UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, SUBSTITUTE, TEXTJOIN, TEXT, EXACT…

Databázové funkcie: DSUM, DMIN, DMAX, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET…

Finančné funkcie: PMT, NPER, PDURACTION…

 • Matice ako náhrada pre vzorce a funkcie,
 • kontingenčné tabuľky (pivot tables) – kompletná práca s nimi od základnej až po pokročilú,
 • medzisúčty,
 • text na stĺpce,
 • dynamické dopĺňanie,
 • riešenie duplicít,
 • overenie údajov,
 • ako načítavať údaje z externých zdrojov,
 • makrá,
 • test na pracovný pohovor,
 • riešenia Vašich otázok a problémov…

 

Chýba Vám niečo? Nevadí! Napíšte nám…
Individuálne doučovanie je práve o tom, aby sme sa venovali veciam, ktoré potrebujete.

Objednávka

Objednajte si doučovanie z Excelu

Šurina Michal - lektor

Kto Vás bude doučovať?

Doučovanie z Excelu u nás zabezpečuje: Michal Šurina

Michal sa venuje aktívnej práci s Excelom už viac ako 16 rokov. Z toho 10 rokov programuje v jazyku VBAŠkolenia a kurzy pre firmy a organizácie organizuje už 10 rokov. Za tento čas vyškolil tisíce zamestnancov zo stoviek firiem.

Všetky tieto skúsenosti, know-how a dlhoročné príklady z praxe Vám veľmi rád odovzdá aj pri individuálnom doučovaní.

Čo si myslia o jeho školeniach naši klienti, si viete prečítať v sekcii referencie alebo na Google moja firma.

Peniaze

Cena za doučovanie z Excelu

Klasické doučovanie:

 • 45 € / 60 min – doučovanie Excelu na našich príkladoch

Vypracovanie zadaní:

 • 65 € / 60 min – vypracovanie riešenia pre Vaše tabuľky a problémy
Objednávka

Objednajte si doučovanie z Excelu