09
NOV
2018

ONLINE – Excel kurz zo začiatočníka – pokročilý

Comments : Off
ONLINE – Excel kurz zo začiatočníka – pokročilý
Hodnotenie: 9.7 (97.19%) - hlasujúci: 398

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel zo začiatočníka – pokročilý – online sa oboznámite s kompletnou prácou v Exceli. Nájdete v ňom viac ako 230+ videí, ktoré spolu trvajú viac ako 13 hodín. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Informácie o kurze

Cena kurzu
39,00 €
1 osoba

Počet videí
230+ ks

Počet hodín
13+ hod

Licencia
Doživotná
pre 1 osobu

Bonusy
Materiály | Príklady | Test | Pravidelne nové videá

Certifikát0EUR
* Povinné

Ako vyzerá náš systém na online kurz

Video ukážka z kurzu

Základy – začíname
1. Excel z čoho sa skladá? Predstavenie prostredia (5:25)
2. Pás kariet/nástrojov Ribbon (1:41)
3. Ako uložiť zošit programu Excel (2:22)
4. Skryť a odkryť pás nástrojov (0:55)

Klávesové skratky
Klávesové skratky v Exceli – tabuľka
1. CTRL + myš (1:37)
2. SHIFT + myš (1:25)
3. CTRL + A (1:02)
4. CTRL + SHIFT + šípky (1:44)
5. CTRL + šípky (1:04)
6. CTRL + Home (0:37)
7. CTRL + Enter (1:12)
8. CTRL + mínus (-) alebo plus (+) (1:10)
9. F4 – Zopakovanie posledného kroku (1:31)
10. TOP 26 skratiek v Exceli – spolu (6:20)

Automatické rady a zoznamy
1. Aké automatické rady a zoznamy existujú? (6:58)
2. Dátumy bez víkendov (2:37)
3. Vlastné zoznamy (4:16)
4. Automatické rady bez ťahania (2:05)

Formátovanie údajov
1. Formátovanie údajov – písmo, orámovanie, farby, zarovnanie… (7:24)
Prilepiť špeciálne
1. Prilepiť špeciálne – možnosti pokročilého kopírovania (8:17)

Formátovanie buniek – skupina Číslo
TABUĽKA – Formátovanie buniek v Exceli
1. Ako pridať symbol meny (Euro)? (2:01)
2. Nastavenie % (percent) pri číslach (2:47)
3. Formátovanie dátumov (1:24)
4. Formátovanie buniek ako text – 0 alebo + na začiatku čísel (2:26)
5. Vlastný formát buniek (3:35)
6. Všetky formáty – vysvetlenie (2:45)

Riadky, stĺpce a hárky
TABUĽKA – Riadky, stĺpce a hárky
1. Stĺpce – kompletná práca s nimi (10:21)
2. Riadky – kompletná práca s nimi (2:16)
3. Hárky – kompletná práca s nimi (9:10)
4. Kopírovanie hárkov (0:37)
5. Vykonanie rovnakej akcie na viacerých hárkoch (2:28)

Formátovať ako tabuľku
TABUĽKA – Formátovať ako tabuľku
1. Čo to je a ako funguje? (2:20)
2. Možnosti a nástroje formátovania ako tabuľky (5:11)
3. Tabuľky – rýchla úprava hotovej tabuľky (0:55)

Filtre
TABUĽKA – Filtre
1. Zapnutie a vypnutie filtrov (3:47)
2. Rozšírená ponuka filtrovania (3:11)
3. Filtrovanie podľa farby bunky alebo farby písma (1:54)
4. Zoraďovanie dát (záznamov) v tabuľke (2:16)
5. Viacnásobné zoraďovanie záznamov v tabuľke (3:22)

TEST – Filtre
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na FILTRE (4:27)

Rozšírený filter
TABUĽKA – Rozšírený filter
1. Rozšírený filter – kedy a načo ho využiť (2:39)
2. Rozšírený filter – Ako funguje + vytvorenie kritérií (6:43)
3. Rozšírený filter – zástupné znaky (5:47)

Test – Rozšírený filter
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na ROZŠÍRENÝ FILTER (4:36)

Tlač tabuliek
TABUĽKA – Tlač tabuliek
1. Príprava tabuľky na tlač (11:01)
2. Vytlačenie hlavičky a stĺpca (2:20)

Komentáre
1. Komentáre – kompletná práca s nimi (3:00)
2. Komentáre – kopírovanie komentárov (1:19)
3. Komentáre – Formátovanie komentárov – obrázok v komentári (1:48)

Podmienené formátovanie (Conditional formatting)
TABUĽKA – Podmienené formátovanie
1. Pravidlo – Rovná sa (4:02)
2. Pravidlo – Väčší a menší ako (1:38)
3. Pravidlo – Medzi (1:55)
4. Pravidlo – Text obsahujúci (1:23)
5. Pravidlo – Vyskytujúci sa dátum (2:03)
6. Pravidlo – Duplicitné hodnoty (1:05)
7. Pravidlo – Nadpriemerom alebo podpriemerom (1:45)
8. Pravidlo – Prvých 10 alebo posledných 10 položiek (2:25)
9. Pravidlo – Údajové pruhy (1:31)
10. Pravidlo – Farebné škály (1:46)
11. Pravidlo – Množiny ikon (2:27)
12. Spravovanie pravidiel – vymazanie alebo upravenie pravidla (2:39)

Ukotvenie priečok
TABUĽKA – Ukotvenie priečok
1. Ukotvenie priečok – ako tento nástroj v Exceli zapnúť (2:18)

Zabezpečenie + Chránené zobrazenie
TABUĽKA – Zabezpečenia hárkov
1. Zabezpečenie hárku (1:17)
2. Zabezpečenie len určitých buniek (2:05)
3. Zabezpečenie zošita / súboru (3:16)
4. Chranené zobrazenie t.j. varovné upozornenie (1:14)
5. Zrušenie zaheslovania hárku bez HESLA! (5:19)

Grafy
TABUĽKA – Grafy
1. Grafy – Vytvorenie grafu (3:05)
2. Grafy – karta Návrh – pridať prvok grafu (5:25)
3. Grafy – karta Návrh – ostatné možnosti (3:05)
4. Grafy – karta Formát (3:31)

Správca názvov – pole názvov
TABUĽKA – Správca názvov
1. Pomenovanie oblastí buniek a presúvanie sa medzi pomenovanými oblasťami (3:37)
2. Rozšírenie alebo odstránenie pomenovania pre oblasti (2:06)
3. Využívanie pomenovania vo vzorcoch (2:57)

Prepojenia – hypertextové odkazy
1. Prepojenia – ich vytvorenia a možnosti (3:54)
2. Odstránenie viacerých prepojení + zrušenie automatického vytvárania prepojení (1:52)

Vzorce a výpočty
Vzorce – tabuľky
1. Základné vzorce (2:15)
1.1 Vzorce aj cez symbol + (0:57)
2. Ukotvenie bunky (F4) (3:46)
3. Pokročilé ukotvovanie – riadky a stĺpce (F4) (5:01)
4. Výpočty s dátumami a matematické priority (4:17)
5. Výpočet s časovými údajmi/dátami (1:44)
6. Výpočty z hárka na hárok + pokročilé ukotvenie (F4) (3:34)
7. Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, predchodcovia a kontrola chýb vo vzorci (5:33)
8. Možnosti výpočtov a prepočítavanie (1:15)
9. Výpočet DPH – Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne (9:14)
10. Vzorce cez “Prilepiť špeciálne” (3:01)

Test – Vzorce
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na VZORCE (6:46)

Funkcie – Základné
1. Funkcia SUM – šúčet (1:07)
2. Funkcia AVERAGE – priemer (0:46)
3. Funkcia MAX – maximálna (najvyššia) hodnota (0:45)
4. Funkcia MIN – minimálna (najnižšia) hodnota (0:45)
5. Funkcia COUNT – počet buniek (záznamov) – číselných (1:11)
6. Funkcia COUNTA – počet, aj textových buniek (0:58)
7. Funkcia COUNTBLANK – počet prázdnych buniek (1:05)
8. Funkcia LARGE – k-tá najväčšia hodnota (1:40)
9. Funkcia SMALL – k-tá najnižšia hodnota (1:20)
10. Funkcia SUBTOTAL – súčtové riadky (4:53)

TEST – funkcie ZÁKLADNÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie ZÁKLADNÉ (4:30)

Funkcie – Zaokrúhľovacie
1. Funkcia ROUND – zaokrúhľovanie (matematicky) (2:35)
2. Funkcia ROUNDUP a ROUNDDOWN (nie matematicky) (2:01)
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING (3:03)

Vnorené funkcie
1. Vnorené funkcie – 2 spôsoby, ako ich vytvoriť (10:13)

Funkcie – Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF – Ak/keď sa splní podmienka (5:14)
2. Funkcia AND – podmienky “a zároveň” – súčasne splnené všetko (2:12)
3. Funkcia OR – podmienky “alebo” – aspoň 1 splnená (2:29)
4. Funkcia IF a AND – viacnásobné podmienky “a zároveň” (vnorená funkcia) (3:27)
5. Funkcia IF a OR – viacnásobné podmienky “alebo” (vnorená funkcia) (3:07)
6. Funkcia IF, AND a OR – viacnásobné vnorenie (7:16)
7. Funkcia IFS – viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 – starších nie) (3:07)
8. Funkcie – IF, AND a OR – inak 🙂 (2:59)

TEST – funkcie LOGICKÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie LOGICKÉ (6:55)

Funkcie – Matematika s podmienkami
1. Funkcia SUMIF – súčet (SUM) s 1 podmienkou (IF) (2:06)
2. Funkcia COUNTIF – počet (COUNT) s 1 podmienkou (IF) (1:16)
3. Funkcia AVERAGEIF – Priemer (AVERAGE) s 1 podmienkou (IF) (2:02)
4. Funkcia SUMIFS – súčet (SUM) s viacerými podmienkami (IFS) (2:04)
5. Funkcia AVERAGEIFS – priemer (AVERAGE) s viacerými podmienkami (IFS) (1:48)
6. Funkcia COUNTIFS – počet (COUNT) s viacerými podmienkami (IFS) (1:28)
7. Funkcia MAXIFS – maximum (MAX) s podmienkami (IFS) (2:30)
8. Funkcia MINIFS – minimum (MIN) s podmienkami (IFS) (2:01)
9. Podmienky naviazané na prepojenie s bunkami (2:38)
10. Funkcia FREQUENCY – počet výskytov určitých hodnôt (5:03)

TEST – funkcie MATEMATICKÉ S PODMIENKAMI
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie MATEMATICKÉ S PODMIENKAMI (6:06)

Funkcie – Vyhľadávacie
1. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (5:21)
2. Funkcia HLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne) (3:06)
3. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie podľa intervalu (3:49)
3.1. Funkcia VLOOKUP – označenie oblasti – tabuľka vs. celé stĺpce (2:58)
3.2. Funkcia VLOOKUP – označenie oblasti – Pole názvov (2:25)
4. Funkcia IFERROR – nahradenie chybových hlásení (2:40)
5. Funkcie INDEX a MATCH – vyhľadávanie, priraďovanie údajov (4:27)
6. Funkcia CHOOSE – vyber si, zvoľ si z možností (3:55)
7. Funkcie – VLOOKUP vs. INDEX a MATCH – rozdiely (12:02)
8. Funkcia – INDIRECT (11:10)
9. VLOOKUP + MATCH – kombinácia (5:46)
10. SWITCH – Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE (3:40)

Funkcie – Matematika – súčtový riadok
1. Funkcia – AGRREGATE – lepšie súčtové riadky (5:03)
1.1 Funkcia – AGGREGATE – praktický príklad (4:34)

TEST – funkcie VYHĽADÁVACIE
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie VYHĽADÁVACIE (12:36)

Funkcie – Dátumové a časové
1. Funkcia – TODAY a YEARFRAC – aktuálny dátum a počet rokov (4:51)
2. Funkcia – DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE (2:47)
3. Funkcia – NETWORKDAYS – počet pracovných dní (1:50)
4. Funkcia – HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE (2:58)
5. Funkcia – DATEDIF – výpočty rokov, dní a mesiavov (5:04)
6. Funkcia – EDATE – dátum +/- počet mesiacov (1:16)

Funkcie – Textové
1. Funkcia TRIM – odstránenie medzier pred a za textom (3:10)
2. Funkcia VALUE – konvertuje textové číslo na číslo (2:46)
3. Funkcia PROPER – prvé písmeno veľké, ostatné malé (1:26)
4. Funkcia UPPER – všetky písmená veľké (1:19)
5. Funkcia LOWER – všetky písmená malé (1:20)
6. Funkcia LEFT – vyberie určitý počet znakov zľava (1:20)
7. Funkcia RIGHT – vyberie určitý počet znakov sprava (1:09)
8. Funkcia MID – vyberie zrčitý počet znakov zo “stredu” (1:51)
9. Funkcia CONCATENATE – spájenie textov a čísiel (1:09)
10. Funkcia SUBSTITUTE – nahradenie symbolov za iné (1:26)
11. Funkcia TEXTJOIN – spojenie textov a čísel – ďalšia možnosť (3:15)
12. Funkcia EXACT – porovnanie 2 textových reťazcov (2:53)

TEST – funkcie TEXTOVÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie TEXTOVÉ (4:42)

Funkcie – Databázové funkcie
TABUĽKA – Funkcie databázové
1. Funkcie – DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA (6:45)
2. Funkcia – DGET – ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta (4:00)

TEST – funkcie DATABÁZOVÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie DATABÁZOVÉ (5:16)

Matice – vzorce a funkcie pomocou matíc
1. Matice – výpočty pomocou matíc (2:34)
2. Matice – náhrada funkcí – SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF… a databázových funkcíí… DSUM, DAVERAGE… (9:37)

Podmienené formátovanie + vzorce a funkcie
1. Podmienené formátovanie – označenie celého riadka v tabuľke (3:02)
2. Podmienené formátovanie – funkcie a viaceré podmienky (2:03)

Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)
TABUĽKA – Kontingenčná tabuľka
1. Načo slúžia KT a kedy ich využívať? (8:29)
2. Ako vytvoriť KT? (7:01)
3. Funkcie a viaceré položky v KT (3:25)
4. Funkcia COUNT (počet) – práca s identifikátormi (2:05)
5. KT a karta Návrh (7:25)
6. Filtrovanie v KT (3:37)
7. Výpočty a vzorce v KT (9:18)
8. Percentuálne pomery – vyjadrenie hodnôt ako % v KT (5:05)
9. Tlačidlá plus (+) a mínus (-) v KT (2:24)
10. Vypísanie čísel v KT (4:51)
11. Zoskupovanie (textových) dát/údajov v KT (3:02)
12. Zoskupovanie dátumových a časových údajov/dát (3:22)
13. Obnovenie a rozšírenie zdrojových údajov (3:31)
13.1. Rozšírenie zdrojovej tabuľky pre viaceré KT (5:38)
14. Viacnásobné filtrovanie (vo viacerých KT súčasne) (7:18)
15. Vymazanie, označenie a presunutie KT (2:28)
16. Kontingenčný graf – vytvorenie grafu (3:55)
17. Polia, tlačidlá + a -, hlavička polí (2:28)
18. Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor (3:06)
19. 2x klik na hodnoty v KT – dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke (2:40)

TEST – Kontingenčné tabuľky
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na KONTINGENČNÉ TABUĽKY (6:16)

Medzisúčty
TABUĽKA – Medzisúčty
1. Medzisúčty – ako ich vytvoriť a ako fungujú? (7:53)
2. Medzisúčty – Nastavenie farebnej výplne pre medzisúčty (3:43)
3. Medzisúčty – zoskupovanie údajov (1:57)

TEST – Medzisúčety
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na MEDZISÚČTY (1:56)

Text na stĺpce
TABUĽKA – Text na stĺpce
1. Rozdelenie textov/čísel – pevná šírka (2:22)
2. Rozdelenie textov/čísel – rôzna šírka – oddeľovač (1:45)

Dynamické dopĺňanie
TABUĽKA – Dynamické dopĺňanie
1. Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje? (3:05)

Duplicity
TABUĽKA – Duplicity
1. Nájdenie a zobrazenie duplicít (2:06)
2. Zistenie počtu duplicít (3:42)
3. Odstránenie duplicít (1:44)

TEST – Duplicity
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na DUPLICITY (2:05)

Overenie údajov
1. Načo v Exceli slúži overovanie údajov? (2:20)
2. Obmedzenie na celé čísla – vstupná správa a chybové hlásenie (4:03)
3. Vytvorenie zoznamu/listu hodnôt – Rozaľovacie/Rolovacie menu – “Rolka” (2:33)
4. Dĺžka textu (1:06)
5. Vnorený/viacnásobný zoznam – Viacúrovňové rozbaľovacie menu (4:28)

Dáta z externých zdrojov
1. Dáta z externých zdrojov (4:34)

Makrá – Automatizácia Excelu
TABUĽKY – Makrá
1. Makrá – kedy ich využívať a načo slúžia (4:05)
2. Makrá – typy makier, karta Vývojár a nahrávanie makier (4:08)
3. Makrá – nahratie absolútneho makra (5:21)
4. Makrá – nahratie relatívneho makra (7:34)
5. Makrá – Ako bezpečne ukladať zošit s makrami (2:37)

Test z Excelu – pracovný pohovor
ZADANIE + TABUĽKA
1. Úloha (0:46)
2. Úloha (0:45)
3. Úloha (1:05)
3.1. Úloha (2:08)
4. Úloha (1:35)
5. Úloha (0:55)
5.1 Úloha (3:03)
6. Úloha (2:25)
7. Úloha (1:09)
7.1 Úloha (2:34)

QA – Vaše otázky/problémy – moje odpovede/riešenia 🙂
1. QA – Zobrazenie času v grafe pre určité činnosti (firma SKF) (9:45)
2. QA – Ako správne vypočítať DPH – klasický aj spätný výpočet (4:37)
3. QA – Vyfiltrovanie len celých hodín resp. časových intervalov (3:10)
4. QA – Vyfiltrovanie len párnych a nepárnych (3:46)
5. QA – Nastavenie núl (0) na začiatku čísla (1:14)
6. QA – Kde nájdem rýchlo súčet v Exceli? (0:52)
7. QA – Pohlavie z rodného čísla (4:20)
8. QA – Filtrovanie prvých 15 dní z mesiaca v tabuľke (2:40)
9. QA – Platy – Rozmenenie na drobné – Zadanie (3:01)
9.1 QA – Platy – Rozmenenie na drobné – Hotovo (6:44)
10. QA – Porovnanie 2 tabuliek v Exceli (4:17)
11. QA – Počet len textových hodnôt (2:40)
12. QA – Rýchle a efektívne vyhľadávanie prienikov v tabulkách (5:21)

Čo potrebujem?
– Základné znalosti práce s počítačom
– Pripojenie k internetu a ľubovoľný internetový prehliadač (Mozilla/Firefox, Chrome, Safari, Explorer…)
– Chuť učiť sa nové veci

Ako to funguje?
– Stačí vyplniť objednávku. Do pár minút/hodín vám ju potvrdíme a pošleme zálohovú faktúru. Po uhradení faktúry sa registrujete do nášho systému, všetky potrebné informácie získate emailom. Po aktivácií kurzu Vám sprístupníme všetky videá, ktoré ste si zakúpili a môžete ich začať využívať a učiť sa nové veci.

Je licencia obmedzená na 1 zariadenie?
– Nie, nie je. 🙂 Licencia je určená pre 1 osobu. Do systému sa môžete prihlásiť všade tam, kde máte internet. Pokojne aj z viacerých zariadení PC, notebook, mobil, tablet, z domu, z práce, zo zahraničia…

Poskytujete na kurzy zľavy?
– Áno, v prípade, že si objednáte viaceré kurzy alebo licencie pre viacerých ľudí / zamestnancov náš systém vám automaticky vypočíta zľavnenú cenu.