Šurina Michal - logo

Formátovanie a úprava záverečných prác - Diplomovky a bakalárky

Ponúkame Vám formálnu úpravu bakalárskych prác, diplomových prác alebo rigoróznych prác podľa Vami zadaných kritérií. Veľa ľudí skončí s písaním práce a náhle zistí, že formátovanie danej práce im zaberie množstvo času, ktorý by mohli využiť inak.

Expresné dodanie do 12 hodín

Férové ceny

Dlhoročné skúsenosti

Stačí, ak nám pošlete Vašu prácu v programe Microsoft Word, osnovu školy a my spravíme všetko za Vás.

Čo všetko pri formálnej úprave záverečných prác spravíme?

Podľa vami zadanej smernice nastavíme nasledovné.

Nastavíme správnu veľkosť papiera a okraje | Nastavíme a vytvoríme štýly pre kapitoly a podkapitoly | Nastavíme veľkosti písma, zarovnanie, odrážky pre prvý riadok, medzery pred odsekom a za odsekom | Pridáme správne vytvorené popisy pre obrázky, tabuľky, grafy… | Nastavíme správne číslovanie strán, sekcie a zlomy | Vygenerujeme obsahy pre nadpisy, tabuľky a ilustrácie | Odstránime prebytočné medzery a prázdne strany | Nastavíme hlavné kapitoly na nové strany | Spravíme číslovanie príloh

To všetko v súlade a na základe vami dodaných pokynov / smernice

Cena - cenová ponuka

Ceny formátovania záverečných prác (Diplomoviek a bakalárok) sú stanovené individuálne podľa počtu potrebných hodín na úpravu a náročnosti danej práce.

Ako to prebieha?

Pošlite nám na email lektor@itlektor.eu vašu prácu (Word) + smernicu fakulty / univerzity resp. pokyny, ktorých sa musíte držať s informáciou o tom, kedy musíte prácu odovzdať.

Následne vám na základe vami dodaných podkladoch vypočítame cenu formátovania. V prípade vyhovujúcej ceny vám pošleme zálohovú faktúru a po jej úhrade začneme s formátovaním vašej záverečnej práce.