Šurina Michal - logo

Popis kurzu

Na online kurze VBA – programovanie v Exceli sa oboznámite s programovacím jazykov Visual Basic for Applications (VBA), ktorý je určený na automatizáciu úkonov v klasickom Exceli a ponúka veľké možnosti využitia. Nájdete v ňom viac ako 96 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 300 minút (5 hodín). Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových zadaniach a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Informácie o kurze

Cena kurzu
49,00 €
1 osoba
(p.c.: 59,00 €)

Počet videí
96+ ks

Dĺžka
300 minút

Licencia
Doživotná
pre 1 osobu

Bonusy
Materiály | Príklady | Pravidelne nové videá

Certifikát

Loading...
Cena celkom k úhrade : 0 EUR
* Povinné polia

Ako vyzerá náš systém na online kurz

Video ukážka z kurzu

Intro – úvodné informácie ku kurzu
Základné info ku kurzu – čo sa naučíte (1:37)

Prezentácia – teoretické vedomosti + príklady a funkcie
1. Prezentácia na stiahnutie

Nahrávanie – makier – Ako “programovať” bez programovania 🙂
Úvod – nahrávanie makier (1:01)
1. Načo slúžia makrá (4:05)
2. Ako môžete makrá vytvoriť? – Aké typy makier existujú? (4:08)
3. Vytvorenie absolútneho makra (5:20)
4. Relatívne makrá (7:34)
5. Ukladanie Excelu s makrami (2:37)

Základy – VBA – úvod
1. Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť (2:27)
2. Čo je to VBA – výhody a nevýhody (4:53)
3. Moduly, procedúry a funkcie – vysvetlenie základných pojmov (5:34)
4. VBE – Visual Basic Editor – čo to je a načo slúži? (0:57)

Komentáre vo VBA
1. Komentáre – prečo, načo a ako ich používať? (5:21)
2. Komentáre na viac riadkov (1:30)

Premenné
1. Čo to sú premenné a načo slúžia? (2:32)
2. Dátové typy (5:36)
3. Deklarácia premenných (3:25)
4. Životnosť premenných (6:36)
5. Konštanty (2:23)
6. Reťazce (1:50)
7. Dátum a čas (5:13)

Operátory priradenia
1. Možnosti priradenia a operátory (6:10)

Polia
1. Čo sú to polia a ich deklarácia (4:47)
2. Viacrozmerné polia (1:41)
3. Dynamické polia – ReDim – Preserve (4:16)

Oblasti – práca s nimi
1. Range – oblasti (4:47)
2. Cells – oblasti (3:58)
3. Offset – oblasti (3:08)

Užitočné príkazy / vlastnosti
1. VALUE – hodnota (2:00)
2. TEXT (1:34)
3. COUNT – počet (0:41)
4. ROW a COLUMN – riadok a stĺpec (1:05)
5. ADDRESS – adresovanie (1:13)
6. FONT – nastavenie formátov písma (3:25)
7. INTERIOR (0:49)
8. FORMULA – funkcie a vzorce v bunkách (2:26)
9. NUMBERFORMAT – formáty čísel (2:23)
10. SELECT a ACTIVATE – označenie a aktivácia (2:29)
11. COPY a PASTE – kopírovanie a prilepenie (3:12)
12. DELETE a CLEAR – odstránenie a vymazanie obsahov (2:32)

Funkcie vo VBA
Zoznam funkcií vo VBA + ich popis
1. Úvod do funkcií vo VBA – kategórie (1:43)
2. Vstavané funkcie vo VBA (5:39)
3. Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať (10:02)
4. Vlastné funkcie – vytvorte si sami 🙂 (2:44)

Cykly, podmienky a rozhodovania
1. Cykly a podmienky – kedy a ako ich využiť (5:10)
2. GoTo – príkaz presmerovania (5:22)
3. If Then Else ElseIf – podmienky a rozhodovania (11:56)
4. Select Case – rozhodovanie na základe viacerých podmienok (4:45)
5. For – Next – Cyklus (6:32)
6. For – Next – Vnorený cyklus (4:11)
7. Do – While – Cyklus (4:23)
8. Do – Until – Cyklus (1:41)
9. For – Each – Cyklus (4:48)

Práca s rozsahmi
1 Práca s rozsahmi – pravidlá a odporúčania (4:24)
2. Kopírovanie a prilepenie (4:51)
3. CTRL + SHIFT + šípky – označovanie oblastí (3:20)
4. Vystrihnúť a Prilepiť – CTRL + X (2:12)
5. Formátovanie rozsahov na základe podmienok (2:23)

Zmena nastavení v Exceli
1. Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne (6:13)

Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
1. With – Selection (2:15)
Dialógové okná – interaktivita s užívateľom
1. MsgBox – Dialógové okno výstupov (5:31)
2. InputBox – Dialógové okno vstupov (3:36)
3. InputBox + Vlookup – kombinácia s funkciami (2:09)

Spustenie/zavolanie viacerých procedúr – zavolanie funkcií
1. Call – príkaz (2:08)

Spojme veci dokopy 🙂 ukážkové príklady
1. Príklad – riešenie pre Banku – zadanie
1. Príklad – riešenie pre Banku – vyriešené (13:13)
2. Príklad – Funkcia na odstránenie diakritiky (2:51)
3. Príklad – Zoradenie hárkov v Exceli (2:05)
4. Príklad – Aká je v bunke funkcia / vzorec (1:41)
5. Príklad – Vytvorenie grafu z oblasti (0:57)
6. Príklad – SUM (súčet) podľa farby (2:14)
7. Príklad – Počet slov v bunke (2:41)
8. Príklad – Vymazanie pomenovaní (1:53)
9. Príklad – Vymaž hyperlinky (0:39)
10. Príklad – Vymazanie prázdnych riadkov (1:14)
11. Príklad – Prečítaj to za mňa (0:55)
12. Príklad – Vymazanie všetkých tvarov v Exceli (0:55)
13. Príklad – Skryť všetky hárky (1:25)
14. Príklad – Zaheslovanie všetkých hárkov (1:22)
15. Príklad – Odheslovanie hárka (0:41)
16. Príklad – Zrušenie zlúčených buniek (0:42)
17. Príklad – Uloženie Excelu s časom v názve (1:11)
18. Príklad – Zabezpečenie buniek so vzorcami (0:54)
19. Príklad – Prilepiť vzorce / funkcie ako hodnoty (0:54)
20. Príklad – Refresh všetkých KT – Obnovenie (1:06)
21. Príklad – Komentáre určitou farbou (0:35)
22. Príklad – Zoradenie údajov v tabuľke (1:13)
23. Príklad – Viacnásobné zoradenie v tabuľke (1:11)
24. Príklad – Otvorenie kalkulačky (0:44)
25. Príklad – Dátum a čas do hlavičky (1:42)
26. Príklad – Vlastné texty v hlavičke (1:30)
27. Príklad – Duplicity v oblasti inou farbou (1:36)
28. Príklad – TOP 10 čísel (1:57)
29. Príklad – Označenie pomenovaných oblatí (1:02)
30. Príklad – Tlačenie komentárov (0:34)
31. Príklad – Odkytie všetkých riadkov a stĺpcov (0:42)
32. Príklad – Zavretie všetkých zošitov (0:55)

Čo potrebujem?
– Základné znalosti práce s počítačom
– Pripojenie k internetu a ľubovoľný internetový prehliadač (Mozilla/Firefox, Chrome, Safari, Explorer…)
– Chuť učiť sa nové veci

Ako to funguje?
– Stačí vyplniť objednávku. Do pár minút/hodín vám ju potvrdíme a pošleme zálohovú faktúru. Po uhradení faktúry sa registrujete do nášho systému, všetky potrebné informácie získate emailom. Po aktivácií kurzu Vám sprístupníme všetky videá, ktoré ste si zakúpili a môžete ich začať využívať a učiť sa nové veci.

Je licencia obmedzená na 1 zariadenie?
– Nie, nie je. 🙂 Licencia je určená pre 1 osobu. Do systému sa môžete prihlásiť všade tam, kde máte internet. Pokojne aj z viacerých zariadení PC, notebook, mobil, tablet, z domu, z práce, zo zahraničia…

Poskytujete na kurzy zľavy?
– Áno, v prípade, že si objednáte viaceré kurzy alebo licencie pre viacerých ľudí / zamestnancov náš systém vám automaticky vypočíta zľavnenú cenu.