fbpx
IFERROR funkcia - Šurina Michal

Čo ak sa v Exceli objaví chybové hlásenie

Pri práci s Excelom sa určite naskytne situácia, kedy bude výsledkom určitej funkcie alebo výpočtu chybová hodnota.

Ide o hodnoty, kedy pri výpočtoch, vzorcoch alebo funkciách nastala chyba.

Medzi takéto chyby patrí:​​

  • #NEDOSTUPNÝ!,
  • #HODNOTA!,
  • #ODKAZ!
  • #DELENIENULOU!
  • #ČÍSLO!
  • #NÁZOV?
  • a #NEPLATNÝ!.

Ak sa takéto chybové hlásenia nachádzajú v tabuľke medzi číselnými hodnotami, môže to veľmi znepríjemniť a skomplikovať prácu s Excelom.

Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť 2 tabuľky so súčtovými riadkami, ktoré sme vytvorili cez funkciu SUBTOTAL. V prvej tabuľke sa nachádzajú chybové hlásenie, v druhej nie. Hlavný problém nastane v prvej tabuľke, pretože kvôli chybovým hodnotám prestane súčtový riadok fungovať.

V stĺpci​​ Cena celkom​​ je použitý vzorec, ktorý vypočíta​​ Počet kusov * Cena za kus. Tieto chybové hlásenia vznikli preto, že sme sa snažili vynásobiť text s číslom.

Všimnite si, že v prvej tabuľke prestal fungovať súčtový riadok nad tabuľkou. A to preto, že​​ funkcia SUBTOTAL​​ s kódom funkcie 109 (SUM – súčet) nevie zrátať textové hodnoty. V tabuľke dva je všetko v poriadku.

Ako tento problém vyriešiť

Potrebujeme teraz nahradiť chybové hlásenia nejakým nami zvoleným textom alebo číslom. V našom prípade sa javí nahradenie chybných hodnôt číslom 0, ako najrozumnejšie riešenie. S číslom 0 sa dá rátať a nenavyšuje umelo žiadne výpočty. Presne na takéto príklady je vhodná​​ funkcia IFERROR.

Čo robí funkcia IFERROR

Funkcia IFERROR​​ slúži na vrátenie určitej hodnoty, ak pri výpočte alebo funkcii nastalo chybové hlásenie, inak sa vykoná vzorec alebo funkcia, ktorá by sa vykonávala.

Syntax: Funkcia IFERROR

=IFERROR(hodnota;hodnota_ak_chyba)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Hodnota –​​ ide o vzorec alebo funkciu, ktorý bude skontrolovaný, či vracia chybové hlásenie
  • Hodnota_ak_chyba –​​ ide o hodnotu, ktorá nahradí prípadné chybové hlásenie

Reálnych príkladov z praxe, kde treba využívať​​ funkciu IFERROR​​ je veľké množstvo, napríklad: Je vhodné ju kombinovať hlavne s funkciou​​ VLOOKUP​​ alebo​​ HLOOKUP, kde je veľká pravdepodobnosť, že nastane chybové hlásenie #NEDOSTUPNÝ.

Video: Funkcia IFERROR

Túto funkciu sme Vám spracovali aj do videa. Pozrite si ho.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.