fbpx
Funkcie FIND, SUBTITUTE, REPLACE - Šurina Michal

Textové funkcie FIND, SUBSTITUTE a REPLACE​​ slúžia na nájdenie pozície alebo nahradenie určitej časti textového/číselného reťazca za iný. Používajú sa pri oprave dát v chybných databázach.

Funkcia SUBSTITUTE

Funkcia SUBSTITUTE​​ slúži na nahradenie jedného textového/číselného reťazca za iný.

Syntax: Funkcia SUBSTITUTE

=SUBSTITUTE(text;starý_text;nový_text;[číslo_inštancie])

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text – Povinný argument. Text/číslo alebo odkaz na bunku obsahujúcu text/číslo, v ktorom chcete nahradiť znaky.
 • Starý_text – Povinný argument. Text/číslo, ktorý chcete nahradiť.
 • Nový_text – Povinný argument. Text/číslo, ktorým chcete nahradiť hodnotu argumentu starý_text.
 • Číslo_inštancie – Voliteľný argument. Určuje, ktorý výskyt hodnoty starý_text chcete nahradiť hodnotou nový_text. Ak zadáte argument číslo_inštancie, nahradí sa iba daný výskyt reťazca starý_text. Ak ho nezadáte, každý výskyt hodnoty starý_text v texte sa nahradí hodnotou nový_text.

Na nasledujúcom obrázku je ukázaná oprava zlých rodných čísel. V rodnom čísle sa nachádza pomlčka (-) a nie lomka (/).

Video: Funkcia SUBSTITUTE

Túto funkciu sme Vám na praktickom príklade spracovali aj vo videu.

Funkcia REPLACE

Funkcia REPLACE​​ slúži podobne ako funkcia SUBSTITUTE na nahradenie jedného textového/číselného reťazca za iný. Rozdiel medzi nimi je taký, že zatiaľ čo pri funkcii SUBSTITUTE nemusíme vedieť na akej pozícii sa reťazec nachádza. Pri funkcii REPLACE túto informáciu potrebujeme.

Syntax: Funkcia REPLACE

=REPLACE(starý_text;počiatočné_číslo;počet_znakov;nový_text)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Starý_text –​​ je text, v ktorom chcete nahradiť niektoré znaky
 • Počiatočné_písmo –​​ je umiestnenie znaku v texte argumentu starý_text, ktorý chcete nahradiť textom v argumente nový_text
 • Počet_znakov -​​ je počet znakov v texte argumentu starý_text, ktorý chcete, aby funkcia REPLACE nahradila textom v argumente nový_text
 • Nový_text -​​ je text, ktorý nahradí znaky v texte argumentu starý_text

Rovnaký problém s rodnými číslami, len teraz vyriešený cez funkciu REPLACE. Táto funkcia nahradí na 7. (siedmej) pozícii 1 (jeden) znak.

Funkcia FIND

Funkcia FIND​​ slúži na nájdenie textového/číselného reťazca v inom textovom/číselnom reťazci a vráti jeho počiatočnú pozíciu.

Syntax: Funkcia FIND

=FIND(nájsť_text; v_texte; počiatočné_číslo)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • nájsť_text – Povinný argument. Predstavuje text, ktorý chcete vyhľadať.
 • v_texte – Povinný argument. Predstavuje text, v rámci ktorého sa má nachádzať hľadaný text.
 • pozícia_začiatku – Voliteľný argument. Určuje znak, na ktorom má začať vyhľadávanie. Prvý znak v rámci hľadaného textu je znak číslo 1. Ak vynecháte argument pozícia_začiatku, predpokladá sa, že má hodnotu 1.

V nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde potrebujeme nájsť pozíciu medzery.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.