fbpx
TRIM a CLEAN funkcie - Šurina Michal

Čo robia tieto funkcie

Funkcie​​ TRIM​​ a​​ CLEAN​​ patria medzi textové funkcie. Pri práci s Excelom a rozsiahlymi tabuľkami, s ktorými pracuje viac ľudí, prípadne sú skopírované z iných zdrojov, sa určite stretnete s dátami, ktoré budú istým spôsobom znehodnotené (pokazené).

Častým problémom bývajú medzery pred a za textom alebo netlačiteľné znaky, ktoré boli prevzaté z iného systému pri kopírovaní. Funkcie TRIM a CLEAN Vám s týmto problémom vedia pomôcť.

Funkcia TRIM

Odstraňuje medzery nachádzajúce sa pred a za textovým reťazcom. Medzery, ktoré sa nachádzajú v strede textových reťazcov zjednotí tak, že ak je tam viac medzier, bude tam iba 1 medzera.

Syntax: Funkcia TRIM

=TRIM(text)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Text – Povinný argument. Text, z ktorého chcete odstrániť medzery.

Najhoršie sú medzery nachádzajúce sa „za textom“ tieto medzery totiž pri veľkom objeme dát nie je možné vidieť a v prípade porovnávania identifikátorov, napríklad pri funkcii VLOOKUP, by tieto medzery mohli narobiť veľa nepríjemností. Preto je pre istotu vhodné pri práci s tabuľkami, ktoré nie sú Vaše respektíve sú prebraté z iných zdrojom skontrolovať a opraviť cez funkcie TRIM a CLEAN. Vyhnete sa tak zbytočným problémom v budúcnosti.

Na nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde odstránime medzery pred a za z čísel objednávok.

Video: Funkcia TRIM

Funkcia TRIM použitá pri funkcii VLOOKUP, pozrite si príklad z praxe.

Funkciu TRIM sme spracovali aj vo videu v kombinácii s funkciou CONCATENATE.

Funkcia CLEAN

Odstraňuje netlačiteľné znaky, čiže tie, ktoré nemožno vytlačiť. Túto funkciu je vhodné použiť na text, ktorý je importovaný z iných aplikácií a databáz.

Syntax: Funkcia CLEAN

=CLEAN(text)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Text – Povinný argument. Ľubovoľný údaj z hárka, z ktorého chcete odstrániť znaky, ktoré sa nedajú vytlačiť.

Na nasledujúcom obrázku je ukázané ako odstrániť netlačiteľné znaky cez funkciu CLEAN.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.