Excel video návod

#44 Excel – Zrušenie zaheslovania hárku bez hesla

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli zrušiť zaheslovanie hárku bez nutnosti poznať heslo? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#41 Excel – Výplaty v Exceli – riešenie

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie / riešenie: Ako v Exceli vypočítať počet bankoviek a mincí na výplaty v Exceli? – Zadanie daného problému nájdete tu. Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci....
Čítajte viac...
Excel video návod

#40 Excel – Výplaty v Exceli – výpočet bankoviek

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli vypočítať počet bankoviek a mincí na výplaty v Exceli? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. Tabuľka je na stiahnutie dostupná tu. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#39 Excel – AGGREGATE + SUBTOTAL sumarizácie

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako efektívne kombinovať AGGREGATE a SUBTOTAL funkciu? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#38 Excel – Výpočet DPH v Exceli

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli vypočítať DPH? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#37 Excel – Rozbaľovací / rolovací zoznam – Rolka

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli vytvoriť rozbaľovací / rolovací zoznam tzv. rolku? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#36 Excel – IF, AND a OR funkcie – inak

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako inak zapísať funkcie IF, AND a OR v Exceli? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#35 Excel – Najlepších 26 klávesových skratiek v Exceli

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Toto je 26 najlepších klávesových skratiek v Exceli? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#34 Excel – viacnásobné vykonanie akcie na viacerých hárkoch

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako rýchlo a efektívne vykonáte tú istú akciu na viacerých hárkoch súčasne? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#33 Excel – Rýchla úprava tabuliek

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako rýchlo a efektívne za 5 klikov upravíte tabuľku? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#32 Excel – vnorené funkcie

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako vytvoriť v Exceli vnorené funkcie? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#31 Excel – prieniky stĺpcov a riadkov cez pole názvov

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako efektívne v Exceli hľadať prieniky riadkov a stĺpcov v tabuľkách? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#30 Excel – F4 – zopakovanie posledného kroku

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako zopakovať posledný krok/úkon v Exceli? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#29 Excel – Ako zistiť z rodného čísla pohlavie?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako z rodného čísla zistím pohlavie danej osoby? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#27 Excel – Ako vytlačiť hlavičku a stĺpce na každej strane?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako na každej strane v Exceli vytlačiť riadok (hlavičku) a stĺpec? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#28 Excel – Automatické rady – dátumy cez víkendu

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako vytvoriť dátumový automatický rad bez víkendov? Pozri video a pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#26 Excel – SUM vs SUBTOTAL – súčtové riadky?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Súčtové riadky v Exceli – SUM vs. SUBTOTAL? Túto chybu robí v Exceli až 95 ľudí zo 100, patríš medzi nich? Pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#25 Excel – Ako najrýchlejšie skopírovať hárok?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako efektívne a najrýchlejšie v Exceli skopírovať hárok? Pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte v práci. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#24 Excel – Ako efektívne vložiť/odstrániť v Exceli riadok/stĺpec?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako efektívne vložiť/odstrániť v Exceli riadok/stĺpec? Pracujte s Excelom na TOP úrovni cez klávesové skratky a Excelujte. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#23 Excel – Kontingenčné tabuľky (pivot tables) – ako ich vytvoriť

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli vytvoriť kontingenčnú tabuľku a načo vlastne pivot tables slúžia? Pracujte s Excelom na TOP úrovni cez kontingenčné tabuľky a Excelujte. [Clanky_videa][/Clanky_videa] Kontingenčná tabuľka (pivot table) Je veľmi...
Čítajte viac...
Excel video návod

#22 Excel – funkcia VLOOKUP

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako v Exceli priradiť údaje / spojiť tabuľky alebo kedy vlastne použiť funkciu VLOOKUP? Pracujte s Excelom na TOP úrovni a Excelujte. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#21 Excel – Makrá – kedy ich využívať

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Kedy používať v Exceli makrá a načo slúžia? Automatizujte svoje pravidelné úkony a pracujte s Excelom efektívnejšie. Potrebujete ovládať makrá v Exceli? Pripravili sme pre vás online kurz VBA – tvorby makier v Exceli....
Čítajte viac...
Excel video návod

#20 Excel – Overovanie údajov – načo slúži

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Načo slúži overovanie údajov v Exceli? [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#19 Excel – Kontingenčné tabuľky – kedy ich používať

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Kedy v Exceli používať kontingenčné tabuľky. Vo videu vám ukážeme ako výrazne vám vedia kontingenčné tabuľky ušetriť čas pri práci s Excelom. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#18 Excel – Funkcie – COUNT – počet

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako zistiť v Exceli počet číselných hodnôt v bunkách. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#17 Excel – Funkcie – MIN – minimum

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako zistiť v Exceli minimálnu hodnotu. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#16 Excel – Funkcie – MAX – maximum

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako zistiť v Exceli maximálnu hodnotu. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#15 Excel – Funkcie – AVERAGE – priemer

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako zistiť v Exceli priemer. Vo videu vám ukážeme ako rýchlo a efektívne vypočítať aritmetický priemer. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#14 Excel – Funkcie – SUM – súčet

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Funkcii SUM, ktorá slúži na súčet v Exceli. Vo videu vás naučíme ako efektívne spočítať v Exceli čísla. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#13 Excel – Vzorce – ukotvenie buniek

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ukotvenie riadkov, stĺpcov a buniek v Exceli. Pri ukotvení buniek, riadkov alebo stĺpcov sa do vzorcov pridávajú tzv. doláre, ktoré viete pri tvorbe vzorcov pridať pomocou klávesy F4. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#12 Excel – Vzorce – základné vzorce

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Základných vzorcov v Exceli. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#11 Excel – Grafy – vytvorenie grafu

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako vytvoriť v Exceli graf?. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#10 Excel – Ukotvenie priečok (riadkov a stĺpcov)

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ukotvenie priečok (riadkov a stĺpcov). [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#9 Excel – Komentáre – kompletná práca s nimi

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Komentáre – kompletná práca s nimi. V našom videu nájdete kompletne vysvetlenú tému ako pracovať v Exceli s komentármi. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#8 Excel – Rozšírený filter – kedy a ako ho využiť?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Rozšírený filter – kedy a ako ho využiť? Ak potrebujete filtrovať v Exceli na pokročilej úrovni použite rozšírený filter. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#7 Excel – Filtre – zapnutie a filtrovanie

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako a načo slúžia filtre? Zapnite si filtre pomocou CTRL + SHIFT + L a pracujte s Excelom efektívnejšie, pomocou filtrov. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#6 Excel – Formátovať ako tabuľku – čo to je a ako funguje?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako vytvoriť a naformátovať v Exceli tabuľku?. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#5 Excel – Ako pridať symbol € (euro)?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Ako nastaviť v Exceli symbol € (euro)?. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#4 Excel – Aké automatické rady a zoznamy existujú?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Aké automatické rady a zoznamy v Exceli existujú?. Vo videu nájdete návod ako v Exceli vytvoriť automatické rady a zoznamy. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#3 Excel – Klávesové skratky – CTRL + myš

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Klávesové skratky – CTRL + myš. Pýtate sa: Ako v Exceli označiť len niektoré bunky? Pomocou CTRL + myš veľmi jednoducho. Sledujte video. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#2 Excel – Pás kariet/nástrojov – Ribbon

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Pás kariet/nástrojov v Exceli – Ribbon. [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...
Excel video návod

#1 Excel – Z čoho sa skladá Excel?

Pozrite si naše online video zamerané na vysvetlenie: Z čoho sa skladá Excel? [Clanky_videa][/Clanky_videa]
Čítajte viac...