fbpx
Klávesové skratky vo Worde - Šurina Michal

Najlepších 44 klávesových skratiek

V tomto článku Vám priblížime  44 najlepších a najpoužívanejších klávesových skratiek vo Worde. Ich používanie Vám môže uľahčiť a najmä urýchliť Vašu každodennú prácu s Wordom.

Prestaňte​​ sa trápiť so zdĺhavým presúvaním sa v dokumente a začnite formátovať Word rýchljšie a efektívnejšie. Využívajte tie najpraktickejšie klávesové skratky. Ušetríme Vám desiatky minút práce.

Klávesových skratiek existuje samozrejme väčšie množstvo, my Vám priblížime tie, s ktorými pracujeme pri každodennej práci s Wordom pravidelne a výrazne nám uľahčujú prácu.

Zoznam skratiek

2x klik na slovo

Označí vo Worde slovo

3x klik na slovo

Označí vo Worde odsek

CTRL + A

Označí všetko v dokumente

CTRL + B

Nastaví tučné písmo

CTRL + DELETE

Vymaže slovo od kurzora na pravej strany

CTRL + BACKSPACE

Vymaže slovo od kurzora na ľavej strany

CTRL + C

Skopíruje vybraný text

CTRL + V

Prilepí skopírovaný / vystrihnutý text

CTRL + E

Zarovná text v odseku na stred

CTRL + L

Zarovná text v odseku doľava

CTRL + R

Zarovná text v odseku doprava

CTRL + J

Zarovná text v odseku podľa okrajov (do bloku)

CTRL + HOME

Presunie kurzor na začiatok dokumentu

CTRL + END

Presunie kurzor na koniec dokumentu

CTRL + ENTER

Zlom strany

CTRL + F

Aktivuje nástroj Nájsť

CTRL + H

Aktivuje nástroj Nahradiť

CTRL + F1

Zobraziť a skryť pás nástrojov

CTRL + G alebo F5

Aktivuje nástroj Prejsť na

CTRL + I

Nastaví kurzívu (šikmý text)

CTRL + K

Aktivuje nástroj Prepojenia

CTRL + N

Vytvorí nový (prázdny) dokument

CTRL + ľavé tlačidlo myši

Označenie textu, ktorý nie je pri sebe

CTRL + P

Vytlačenie dokumentu

CTRL + S

Uloženie dokumentu

CTRL + SHIFT + SPACE (Medzerník)

Nastavenie pevnej medzery

CTRL + U

Nastavenie podčiarknutia

CTRL + X

Vystrihnutie textu

CTRL + Z

Krok dozadu

F12

Uložiť ako

F4 alebo CTRL + Y

Zopakovanie posledného kroku

Page Up

Posúvanie vo Worde smerom hore po viditeľnej časti

Page Down

Posúvanie vo Worde smerom dole po viditeľnej časti

SHIFT + ENTER

Presunie kurzor do nového riadka v rámci odseku

SHIFT + ľavé tlačidlo myši

Označenie textu, ktorý je pri sebe

TAB

Posúvanie vo viacúrovňových zoznamoch smerom doprava

SHIFT + TAB

Posúvanie vo viacúrovňových zoznamoch smerom doľava

ALT + ľavé tlačidlo myši

Označovanie textu ako oblasti

CTRL + D

Otvorí dialógové okno Formátovania písma

CTRL + SHIFT + G

Otvorí štatistiku Počet slov

CTRL + 8 alebo CTRL + SHIFT + 8

Zapne alebo vypne netlačiteľné znaky

CTRL + SPACE (medzerník)

Resetuje formát označenému textu na pôvodný formát

ALT + SHIFT + T

Vloží aktuálny čas

ALT + SHIFT + D

Vloží aktuálny dátum

Videá: Klávesové skratky vo Worde

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.