fbpx
Počet znakov a normostrana - Šurina Michal

Word Vám pri písaní daného dokumentu spočíta počet slov. Ale nie len to, Word vie spočítať a zobraziť aj počet strán, odsekov, riadkov a znakov.

Ako zistím počet znakov

Word ponúka viaceré možnosti, kde je možné počet znakov zobraziť:

  1. Pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + G.
  2. Na karte Revízia, kde sa nachádza nástroj Počet slov.
  3. Vľavo dole v Stavovom riadku.

Na obrázku je zobrazená karta Revízia a nástroj Počet slov.

Stavový riadok a zobrazeniu počtu slov a znakov.

Po aktivácii nástroja Počet slov alebo stlačení klávesovej skratky CTRL + SHIFT + G, Vám Word zobrazí nasledovné dialógové okno.

Čo spraví Word, ak označíme nejaký text

Ak vo Worde označíme len niektoré časti textu, Word bude okazovať štatistiky len za označenú časť dokumentu.

Formátujete záverečnú prácu? Pomôžeme Vám

Netrápte sa s formátovaním záverečných prác a nechajte to na nás. Pozrite si našu ponuku.

Čo je to normostrana a koľko má znakov

Normostrana (skrátene označovaná aj ako NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu. Vrátane medzier a interpunkcie.

Pri písaní na stroji normostrana zodpovedá 30 riadkom po 60 znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

Ako teda zistiť počet normostrán vo Worde:

  1. Zistíme počet znakov a vydelíme ho číslom 1 800.
  2. Čiže predchádzajúci príklad predstavuje 8,81 NS. (15 866 / 1 800 = 8,8144)
Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.