Poďakovanie | Doučovanie » Šurina Michal Poďakovanie | Doučovanie » Šurina Michal