fbpx
Poznámky pod čiarou - Šurina Michal

Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Obidva nástroje v podstate robia to isté. Umožnia Vám očíslovať nejakú časť dokumentu a na nejakom mieste ju bližšie špecifikovať alebo vysvetliť.

S tým rozdielom, že:

  1. Poznámky pod čiarou – sa prednasteveno označujú arabskými číslivami (1, 2, 3…) a môžete danú poznámku bližšie špecifikovať priamo na konci danej strany, kde sa poznámka nachádza.
  2. Vysvetlivky – sa prednastaveno označujú rímskymi číslami (i, ii, iii…) a môžete danú vysvetlivku bližšie špecifikovať až na konci celého dokumnetu.

Kde sa poznámky a vysvetlivky nachádzajú

Tento nástroj Wordu je možné nájsť na karte Referencie v sekcii Poznámky pod čiarou.

Ako tento nástroj používať

Teraz si priblížime postup ako poznámky alebo vysvetlivky aktivovať:

  1. Je nutné označiť text, ktorému chceme dať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku.
  2. Následne zvoliť poznámku alebo vysvetlivku.
  3. Word na konci strany alebo dokumentu pridá miesto, kde je možné doplniť ďalší text. Vysvetlenie daného pojmu, zdroj citovania a pod.

Označenie textu a aktivovanie poznámky pod čiarou.

Na konci danej strany máte následne možnosť danú poznámku pod čiarou zapísať.

Ako môžem poznámky pod čiarou naformátovať

Poznámky pod čiarou aj vysvetlinky môžete pokojne nastaviť, kde a akým štýlom sa budú zobrazovať. Nemusíte používať prednastavenú voľbu.

Keď kliknete na karte Referencie v sekcii Poznámky pod čiarou na rozšírenú ponuku nastavení, vyskočí Vám takéto dialógové okno.

Tu sa dajú nastaviť jednotlivé možnosti pre Poznámky pod čiarou a Vysvetlivky.

Video: Ako pracovať s poznámkami pod čiarou a vysvetlivkami

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.