fbpx
Priemer v Exceli - AVERAGE funkcia

V prípade, ak v Exceli označíte 2 a viac buniek, Excel Vám pomocou stavového riadku ukáže aritmetický priemer z daných hodnôt. Tento priemer ukazuje dočasne.

To znamená, že ak označíte alebo kliknete na iné bunky uvidíte iné hodnoty.

Stavový riadok sa nachádza v pravom dolnom rohu.

priemer cez stavový riadok

Priemer cez funkciu AVERAGE

Priemer sa v Exceli dá vypočítať aj pomocou funkcie AVERAGE.

Aký je teda postup:

  1. Kliknite do bunky, kde chcete priemer vypočítať
  2. Zadajte =AVERAGE
  3. Potvrďte danú funkciu a otvorte si dialógové okno funkcie cez fx
  4. Označte bunky, ktoré chcete zpriemerovať
  5. Kliknite na OK, stlačte ENTER
funkcia average v Exceli

Video: Ako vypočítať priemer v Exceli

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.