Šurina Michal - logo
Rozbaľovací zoznam v Exceli - Šurina Michal

V tomto článku Vám ukážeme návod ako vytvoríte rozbaľovací zoznam v Exceli rýchlo a jednoducho. Na konci článku nájdete aj video s návodom.

Rozbaľovací zoznam​​, ktorý je často zaužívaný aj pod pojmom Roľovací zoznam či  domácky povedané 😀 „Rolka“ nájdete v Exceli​​ na karte Údaje​​ v nástroji​​ Overenie údajov.

Postup vytvorenie:

  1. Označte si bunky resp. rozsah buniek, kam chcete rozbaľovací zoznam nastaviť.
  2. Aktivujte na karte Údaje nástroj Overenie údajov.
  3. Na záložke Nastavenia vyberte v rozbaľovacom zozname Povoliť: možnosť Zoznam.
  4. Objaví sa Vám možnosť Zdroj:.
  5. Jednotlivé hodnoty môžete vypísať ručne, v slovenskej oddeľujú sa bodkočiarkou „;“. V anglickej verzii Excelu čiarkou „,“.
  6. Môžete ich načítať aj ako oblasť buniek.

Ukážka:

Zoznam tiež môžete načítať aj z iných buniek v danom hárku alebo inom hárku.

 

Video: Rozbaľovací zoznam

Video: Viacúrovňový rozbaľovací zoznam

Vytvorenie viacúrovňového rozbalovacieho zoznamu už je trochu komplikovanejši.

Treba použiť pomenovanie pre oblasti alebo bunky, tie treba správne pomenovať a ešte ovládať funkciu INDIRECT.

Preto sme Vám tento postup nahrali do prahľadného videa.

Viac informácií...
Šurina Michal: Excel guru a lektor - Svojim klientom ponúkam 14 ročné vedomosti a know-how s prácou v Exceli a 9 ročné skúsenosti z programovania vo VBA. Naše kurzy a školenia z Excelu a VBA sú primárne zamerané na vzdelávanie firiem, organizácií, podnikov a štátnych alebo neštátnych inštitúcií. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním školení a kurzov pre jednotlivcov alebo skupiny. Uvedomujem si, že vzdelávanie firemných zamestnancov je od vzdelávania širokej verejnosti odlišné. Preto ku každému klientovi/firme pristupujem individuálne. Zhodnotím Vaše potreby, firemné zameranie a pripravím osnovy presne podľa Vašich potrieb a predstáv.