fbpx
Štýly vo Worde - Šurina Michal

Štýly sú v programe Microsoft Word veľmi užitočným nástrojom, ktorý zjednoduší a zefektívni prácu s rozsiahlymi dokumentmi, najmä ich formátovaním.

Word štýly sú množina vlastností formátovania, ktoré sa nemusí používať iba na text, ale aj tabuľky, zoznamy a tak meniť ich vzhľad.

Aká je výhoda štýlov

Hlavnou silou a výhodou štýlov je, že ak sa zmení nastavenie štýlu, zmenia sa aj všetky objekty, ktoré boli týmto štýlom naformátované.

Kde sa štýly nachádzajú

Štýly sa vo Worde nachádzajú na karte Domov.

Video: Čo sú to štýly a čo je ich výhoda

Tieto otázky sme Vám zodpovedali aj v prehľadnom videu. Pozrite si ho.

Video: Ako používať štýly

Neviete? Odpoveď nájdete v našom videu.

Video: Ako číslovať nadpisy

Neviete? Odpoveď nájdete v našom videu.

Video: Vlastné štýly

Nemusíte používať len prednastavené štýly, môžete si pokojne vytvoriť aj vlastné. Pozrite si naše video.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.