fbpx
Odrážky a číslovanie vo Worde - Šurina Michal

Textový editor Word ponúka svojim používateľom tri druhy zoznamov:

  1. Odrážky
  2. Číslovanie
  3. Viacúrovňové zoznamy

Zoznamy a odrážky umožňujú dať textu zaujímavé a prehľadné formátovanie, ktoré zaujme oveľa viac, ako obyčajne napísaný text.

Kde sa odrážky a zoznamy nachádzajú

Tieto možnosti a nástroje Wordu sa nachádzajú na karte Domov v skupine Odsek.

Odrážky

Postup pri vytváraní odrážok je veľmi jednoduchý.

Ak sa v texte ešte nenachádza text, ktorý si želáme naformátovať ako zoznam, musíme vybrať jeden z predvolených štýlov zoznamu.

Ako môžem odrážky vytvoriť:

  1. Kliknite kurzor tam, kde chcete odrážky vytvoriť. Na karte domov si vyberte odrážky, ktoré chcete používať.
  2. Ak už je text, ktorý má byť v odrážkach napísaný, označte ho a zvoľte odrážky, ktoré chcete používať.

 

Pomocou klávesy ENTER viete vytvoriť nový riadok s odrážkou.

Pomocou nástroja Definovať novú odrážku je možné vytvriť si aj nový, vlastný dizajn pre odrážky.

Aké možnosti sa dajú nastaviť:

  1. Symbol – Pomocou tohto tlačidla si môžete vybrať špeciálne symboly, ktoré Word pozná a používať ich ako odrážky.
  2. Obrázok – Tento nástroj ponúka možnosť nahrať obrázok ako novú odrážku. Čo tak napríklad logo Vašej firmy? To vyzerá super.
  3. Písmo – Tu je možné nastaviť typy písma a veľkosti pre daný zoznam.

Číslovanie

Tento typ zoznamu je veľmi podobný odrážkam, avšak namiesto symbolov ponúka na označenie jednotlivých položiek čísla alebo písmená. Práca s týmto zoznamom je tiež rovnaká ako pri odrážkach.

Viacúrovňový zoznam

Viacúrovňový zoznam slúži na pridávanie viacerých úrovní do zoznamu.

Pri tomto zozname už treba používať klávesové skratky TAB (tabulátor) – posúva daný záznam o úroveň nižšie (doprava) alebo klávesovú skratku SHIFT+TAB, ktorá posúva daný záznam o úroveň vyššie (doľava).

Namiesto týchto dvoch skratiek tiež môžete využiť aj tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v časti odsek a plnia tie isté funkcie.

Na posúvanie doprava alebo doľava vo viacúrovňovom zozname, môžeme použiť aj nasledovné tlačidlá.

Video: Odrážky, číslovanie a viacúrovňové zoznamy

Video: Viacúrovňový zoznam a úrovne

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.