fbpx
Filtre v Exceli - Šurina Michal

Filtrovanie v Exceli

Pri pokročilejšej práci s Excelom sa určite nevyhnete rozsiahlym tabuľkám (databázam), ktoré budete potrebovať rýchlo a efektívne​​ zoraďovať​​ alebo​​ filtrovať.

Filtrovanie znamená, že Excel záznamy (riadky), ktoré nevyhovujú Vami zadaným kritériám dočasne skryje.

Program Microsoft Excel​​ ponúka 5 druhov filtrov​​ Automatický filter​​, Rozšírený filter, Rýchly filter (Slicer), Časovú os (TimeLine) a filtrovanie cez funkciu =FILTER().

V tomto článku Vám priblížime klasický automatický filter a rozšírený filter + zoraďovanie údajov.

Potrebujete pomôcť - Šurina Michal

Ako v Exceli zapnem filtre?

Klasický (automatický) filter môžete v Exceli zapnúť viacerými spôsobmi.

 1. Treba aktívnu bunku nastaviť do tabuľky. Môžete, ale nemusíte označiť hlavičku. Stačí, aby bola aktívna bunka v tabuľke.
 2. Filtre viete nájsť na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať
 3. Môžete použiť klávesovú skratku CTRL + SHIFT + L
Filtre v Exceli - kde ich zapnem

Video: Ako zapnem filtre?

Zoraďovanie údajov v Exceli

Aby sme mohli údaje v tabuľke zoraďovať je vhodné mať zapnuté Filtre.

Údaje zoraďujeme podľa určitého poradia:

 • Textové údaje: zoraďujeme v Exceli od A-Z alebo Z-A
 • Číselné údaje: zoraďujeme od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie
 • Dátumy: zoraďujeme od najstaršieho po najnovšie alebo od najnovšieho po najstaršie.

Dokonca, ak pri práci s Excelom používame aj​​ podmienené formátovanie alebo ručné nastavenie farby výplne bunky (aj farby písma), naskytne sa nám možnosť zoraďovať údaje podľa farby alebo sady ikon.

Kombináciou filtrov a​​ podmieneného formátovania​​ dostáva práca s Excelom oveľa väčší rozmer a vrelo tieto dva nástroje odporúčame kombinovať.

Zoradenie podľa farby - Podmienené formátovanie

Video: Ako zoraďovať údaje v Exceli?

Viacnásobné zoradenie údajov v Exceli

Ak potrebujete v Exceli zoraďovať podľa viacerých stĺpcov, už nemôžte použiť zoraďovanie cez klasický filter. Pretože toto zoraďovanie vždy prezoraďuje predchádzajú ci stĺpec.

Inak povedané:

 1. Ak by sme zoradili napríklad stĺpec „Pobočky“ od A -> Z,
 2. a následne zoradili stĺpec „Ceny celkom“, tak pobočky už zoradené nebudeme mať.

Viacnásobné zoradenie v Exceli treba vykonať cez nástroj Zoradiť na karte Údaje.

Viacnásobné zoradenie v Exceli

Po tom, ako aktivujeme tento nástroj, Excel ponúkne nasledovné dialógové okno, kde môžete:

 • Stĺpce: vybrať stĺpce, ktoré je potrebné zoradiť.
 • Zoradiť podľa: podľa čoho s bude zoraďovať.
 • Poradie: ako sa bued zoraďovať, od A->Z, od Z -> A, od najmenšieho po najnovšie, a opačne…
Ako filtrovať podľa viacerých stĺpcov

Video: Viacnásobné zoradenie

Automatický filter

Automatický filter​​ je najjednoduchší a aj najviac používaný spôsob filtrovania väčšiny používateľov Excelu. Tento druh filtra sa nachádza v karte​​ Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať.

Prípadne môžete použiť klávesovú skratku CTRL + SHIFT + L.

Pri automatickom filtri existujú 3 možnosti filtrovania:

 1. Textu
 2. Čísel (sem patrí aj filtrovanie času)
 3. Dátumov

Filtre textu ponúkajú možnosti:

 • Rovná sa
 • Nerovná sa
 • Začína na
 • Končí na
 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Filtre čísel ponúkajú možnosti:

 • Rovná sa
 • Nerovná sa
 • Väčší ako
 • Väčší alebo rovný
 • Menší ako
 • Menší alebo rovný
 • Medzi
 • Prvých 10
 • Nad priemernou hodnotou
 • Pod priemernou hodnotou

Filtre dátumov ponúkajú možnosti:

 • Rovná sa
 • Pred
 • Za
 • Medzi
 • Zajtra
 • Dnes
 • Včera
 • Budúci, tento, minulý týždeň
 • Budúci, tento, minulý mesiac
 • Budúci, tento, minulý rok
 • Podľa štvrťrokov
 • Podľa jednotlivých mesiacov

Ako používať automatický filter?

 1. Nastavte aktívnu bunku do tabuľky
 2. Zapnite si filtre
 3. Kliknite na tlačidlo filtra v stĺpci, kde sa nachádzajú hodnoty, ktoré chcete filtrovať
 4. Ak je to efektívne, hodnoty vykliknite / označte
 5. Ak by vyklniknutie efektívne nebolo, použite rozšírenú ponuku automatického filtra
Automatické filtre - Filtrovanie

Následne nám zostanú viditeľné len tie záznamy, ktoré vyhovujú všetkým kritériám.

Video: Ako filtrovať v Exceli?

Video: Rozšírená ponuka v automatickom filtri

V prípade, ak Vám nebude pri filtrovaní stačiť klasické označenie možností, treba siahnuť po rozšírenej ponuke filtrov. V nasledovnom videu Vám priblížime, aké možnosti táto ponuka poskytuje.

Video: Ako filtrovať podľa farby

Ak budete v Exceli používať farbu textu, farbu výplne alebo množiny ikon, či už manuálne alebo cez podmienené formátovanie, môžete v Exceli použiť nástroj filtrovanie podľa farby.

Príklad do praxe sme Vám spracovali vo videu.

Rozšírený filter v Exceli

Tento nástroj sa v Exceli nachádza na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať, kde je tlačidlo Rozšírené.

Rozšírený filter v Exceli

Výhoda rozšíreného filtre:

 1. Efektívne vyfiltruje aj údaje, ktoré klasický filter nezvládne
 2. Viete vyfiltrované hodnoty rovno prekopírovať na iný hárok
 3. Môžete používať zástupné znaky
 4. Opakované filtrovanie je efektívnejšie

Video: Ako používať rozšírený filter

Pozrite si naše video, kde sme Vám pripravili návod čo to je rozšírený filter a prečo by ste ho mali používať?

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.