fbpx
ABS - Absolútna hodnota - Šurina Michal

Absolútna hodnota reálneho čísla x je hodnota x s odstráneným znamienkom. Takže napríklad 3 je absolútnou hodnotou čísla 3, ale aj -3.

V matematike sa absolútna hodnota zapisuje ako y=|x|.

V informatike a v matematike pri použití absolútnej hodnoty ako funkcie je bežnejší zápis y = abs(x).

Z geometrického pohľadu je možné definovať absolútnu hodnotu ako vzdialenosť bodu a od nuly. Pri takomto pohľade vyplynie i definícia absolútnej hodnoty komplexného čísla.

Ako zmeniť pri číslach znamienko

Potrebovali ste niekedy pri práci s Excelom zmeniť znamienko? Pri záporných číslach spraviť zo záporného čísla, číslo kladné a opačne? Neviete ako na to? My Vás to v tomto článku naučíme a ukážeme Vám viaceré možnosti.

Násobenie pomocou -1

Jednou z možností je všetky záporné čísla vynásobiť číslom (-1), ktoré pri záporných číslach zmení znamienko “-” na “+” a opačne.

Zmena znamienka cez funkciu IF

Pri funkcii IF už vieme uvažovať nad tým, že by sme zmenili iba záporné čísla na kladné a kladné nechali kladnými. Ako to napodmienkovať si ukážeme na obrázku.

V prípade, ak bude číslo 0 a viac, Excel dané číslo iba „opíše“, ak bude záporné, tak ho prenásobí -1.

Funkcia ABS

Ďalšou a asi aj najľahšou možnosťou ako tento problém vyriešiť je​​ funkcia ABS, ktorá vráti absolútnu hodnotu čísla. To znamená, že ak je dané číslo záporné spraví z neho kladné, ak je nulové alebo kladné nechá ho takým aké je.

Syntax: Funkcia ABS

=ABS(číslo)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo – Povinný argument. Predstavuje reálne číslo, ktorého absolútnu hodnotu chcete vypočítať.

Na nasledujúcom obrázku je riešenie, kde Excel pomocou funkcie ABS nechá kladné hodnoty kladnými, nulu nechá nulou a záporné hodnoty zmení na kladné.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.