fbpx

V tomto článku Vám priblížime použitie​​ Excel funkcie CHOOSE. V prípade, ak potrebujete na základe nejakých čísel vykonať určitú akciu (výpočet) alebo priradiť k číslam určitý text, táto funkcia je jednou z možností.

Funkcia CHOOSE

Táto funkcia používa argument index_číslo na určenie poradia prvku zo zoznamu, ktorého hodnotu funkcia vráti. Zjednodušene nepovedané, na základe nejakého čísla, vykoná/vyberie určitú akciu.

Funkcia CHOOSE umožňuje vybrať 1 až 254 hodnôt zo zoznamu. Ak napríklad zodpovedajú argumenty hodnota1 až hodnota7 dňom v týždni, funkcia CHOOSE vráti deň určený argumentom index_číslo.

Syntax: Funkcia CHOOSE

=CHOOSE(Index_číslo; hodnota1; hodnota2;…)

Obsahuje nasledovné argumetny:

  • Index_číslo –​​ Určuje, ktorá hodnota argumentu bola vybratá. Musí byť číslo v intervale 1-254
  • Hodnota1; hodnota2; hodnota3;… – Hodnota 1 je povinná, nasledujúce hodnoty sú voliteľné. 1 až 254 hodnôt, z ktorých funkcia CHOOSE vyberie hodnotu alebo akciu, ktorá sa má vykonať na základe index_num. Argumentmi môžu byť čísla, odkazy na bunky, definované názvy, vzorce, funkcie alebo text.

Na nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde ku dňom v týždni pomocou funkcii CHOOSE priradíme slovné označenie dňa.

Na nasledujúcom obrázku je ukázané ako na základe čísel 1, 2, 3 a 4 bude funkcia CHOOSE vykonávať funkci SUM, AVERAGE, MAX a MIN z buniek C7 až C11.

Video: Funkciu CHOOSE sme Vám spracovali aj vo videu

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.