Šurina Michal - logo

V tomto článku Vám priblížime použitie​​ Excel funkcie CHOOSE. V prípade, ak potrebujete na základe nejakých čísel vykonať určitú akciu (výpočet) alebo priradiť k číslam určitý text, táto funkcia je jednou z možností.

Funkcia CHOOSE

Táto funkcia používa argument index_číslo na určenie poradia prvku zo zoznamu, ktorého hodnotu funkcia vráti. Zjednodušene nepovedané, na základe nejakého čísla, vykoná/vyberie určitú akciu.

Funkcia CHOOSE umožňuje vybrať 1 až 254 hodnôt zo zoznamu. Ak napríklad zodpovedajú argumenty hodnota1 až hodnota7 dňom v týždni, funkcia CHOOSE vráti deň určený argumentom index_číslo.

Syntax: Funkcia CHOOSE

=CHOOSE(Index_číslo; hodnota1; hodnota2;…)

Obsahuje nasledovné argumetny:

  • Index_číslo –​​ Určuje, ktorá hodnota argumentu bola vybratá. Musí byť číslo v intervale 1-254
  • Hodnota1; hodnota2; hodnota3;… – Hodnota 1 je povinná, nasledujúce hodnoty sú voliteľné. 1 až 254 hodnôt, z ktorých funkcia CHOOSE vyberie hodnotu alebo akciu, ktorá sa má vykonať na základe index_num. Argumentmi môžu byť čísla, odkazy na bunky, definované názvy, vzorce, funkcie alebo text.

Na nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde ku dňom v týždni pomocou funkcii CHOOSE priradíme slovné označenie dňa.

Na nasledujúcom obrázku je ukázané ako na základe čísel 1, 2, 3 a 4 bude funkcia CHOOSE vykonávať funkci SUM, AVERAGE, MAX a MIN z buniek C7 až C11.

Video: Funkciu CHOOSE sme Vám spracovali aj vo videu

Viac informácií...
Šurina Michal: Excel guru a lektor - Svojim klientom ponúkam 14 ročné vedomosti a know-how s prácou v Exceli a 9 ročné skúsenosti z programovania vo VBA. Naše kurzy a školenia z Excelu a VBA sú primárne zamerané na vzdelávanie firiem, organizácií, podnikov a štátnych alebo neštátnych inštitúcií. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním školení a kurzov pre jednotlivcov alebo skupiny. Uvedomujem si, že vzdelávanie firemných zamestnancov je od vzdelávania širokej verejnosti odlišné. Preto ku každému klientovi/firme pristupujem individuálne. Zhodnotím Vaše potreby, firemné zameranie a pripravím osnovy presne podľa Vašich potrieb a predstáv.