fbpx
Funkcia IF v Exceli - Šurina Michal

Funkcia IF v Exceli

Logická funkcia IF​​ slúži v Exceli na vyhodnotenie zadanej podmienky a následné vrátenie jednej z hodnôt výsledkov. Základná podmienka môže byť vyhodnotená ako​​ TRUE​​ (pravda/splnená) alebo​​ FALSE​​ (nepravda/nesplnená).

Predstavte si, že by ste v tabuľke objednávok potrebovali zistiť, či daný zákazník nakúpil nad určitú sumu. Ak by túto podmienku splnil, dostal by propagačný darček, inak by nedostal nič. Presne na takéto úlohy je vhodné použiť​​ funkciu IF.

Syntax: Funkcia IF

=IF(logický_test;[hodnota_ak_pravda];[hodnota_ak_nepravda])

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Logický_test – predstavuje ľubovoľnú hodnotu alebo výraz, ktorý si želáte vyhodnotiť. Následne bude skontrolovaný, či bol alebo nebol splnený.
  • Hodnota_ak_pravda – predstavuje hodnotu, text alebo vzorec, ktorý bude vrátený, ak je výraz v poli logický_test vyhodnotený ako TRUE (splnený)
  • Hodnota_ak_nepravda – predstavuje hodnotu, text alebo vzorec, ktorý bude vrátený, ak je výraz v poli logický_test vyhodnotený ako FALSE (nesplnený)

Príklad funkcie IF

Na nasledujúcom obrázku je vidieť tabuľka objednávok. Každý zákazník, ktorý nakúpil nad 1500 € dostane od firmy darček.

V logickej časti funkcie kontrolujeme, či cena celkom bola nad 1500 €. V hodnota_ak_pravda je zadaná hodnota “darček”, ktorá sa zobrazí v bunke, ak bude logický test splnený. V hodnota_ak_nepravda je zadaná hodnota “-“, ktorá bude zobrazená, ak logický test nebude splnený.

Funkcia IF​​ má však trochu nevýhodu, že prednastaveno vie vyhodnotiť iba jednu podmienku.

Ak by ste potrebovali vyhodnotiť 2 a viac podmienok, musíte využiť aj​​ funkcie AND a OR, ktoré sa s funkciou IF skombinujú a vytvoria tak vnorenú funkciu.

 Tip: S menším trikom, ktorý Vám ukážeme, je možné vo funkcii IF vyhodnotiť aj viaceré podmienky bez použitia funkcií AND alebo OR. Čítajte ďalej…

Video: Ako funguje funkcia IF

Viacnásobne vnorený IF alebo radšej funkciu IFS

Hneď na začiatok máme bohužiaľ pre väčšinu používateľov Excelu zlú správu, aktuálne (začiatok roka 2022) je táto funkcia dostupná len vo verzii Excel 365.

Ako už anglický názov tejto funkcie naznačuje, ide o viacnásobný IF. Čiže ide o ľahšiu verziu vnárania viacerých IFov do seba. Stačí na to jediná funkcia.

Syntax: Funkcia IFS

=IFS(logický_test1;hodnota_ak_pravda1;logický_test2;hodnota_ak_pravda2;…)

Obsahuje nasledovné argumenty:

logický_test1 – ide o akýkoľvek výraz alebo hodnotu, ktorý je možné vyhodnotiť ako TRUE alebo FALSE. Inak povedané ide o prvú podmienku, ktorú chcete vyhodnotiť.

hodnota_ak_pravda1 – je to hodnota, ktorá sa vráti, ak je výsledkom funkcie logický_test1 hodnota TRUE. Inak povedané ide o to, čo sa vykoná, ak sa splní prvá podmienka.

logický_test2 – rovnako ako logický_test1.

hodnota_ak_pravda2 – rovnako ako hodnota_ak_pravda1.

Takýchto logických testov a hodnôt ak pravda má funkcia IFS až 127.

IFS funkcia príklad

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť funkciu IFS, ktorá priradí BA pobočke 10% maržu, KE pobočke 5% maržu a ZA pobočke priradí 2% maržu.

Video: Funkcia IFS

Pozrite si video ukážku funkcii IFS, ako s ňou pracovať a čo Vám umožňuje.

Vnorená AND funkcia do funkcie IF

V Exceli prídu prípady, kedy budete potrebovať vyhodnocovať v aj viaceré podmienky. Ak budú tieto podmienky zadané tak, že musia byť splnené všetky súčasne, tak budete potrebovať funkciu AND.

Syntax: Funkcia AND v IF

=IF(AND(logická_hodnota1;logická_hodnota2;…);hodnota_ak_pravda;hodnota_ak_nepravda)

Príklad na vnorené funkcie AND a IF

Dajme 10% zľavu len tým klientom, ktorí nakúpia v BA pobočke a zároveň (AND) nakúpia aj produkt HDD. V opačnom prípade nedostane klient zľavu.

Inak povedané klient musí splniť všetky podmienky, aby mal nárok na zľavu.

Video: Vnorená AND do IF

Pozrite si video, kde Vám prehľadne vysvetlíme vnorenú funkciu AND do IF.

Vnorená OR funkcia do funkcie IF

Vznikajú aj prípady, kedy budete potrebovať zadané podmienky vyhodnocovať cez podmienku ALEBO, čiže použiť funkciu OR.

Napríklad: klient dostane 10% zľavu, ak nakúpil na BA pobočke alebo na KE pobočke alebo na TT pobočke.

Syntax: Funkcia OR v IF

=IF(OR(logická_hodnota1;logická_hodnota2;…);hodnota_ak_pravda;hodnota_ak_nepravda)

Príklad na vnorené funkcie OR a IF

Dajme teda 10% zľavu klientovi, ak nakúpil na BA pobočke alebo na KE pobočke alebo na TT pobočke.

Video: Vnorená OR do IF

Pozrite si video, kde Vám prehľadne vysvetlíme vnorenú funkciu OR do IF.

Viacnásobne vnorená AND a OR do IF

Ak to pre Vás v Exceli má nejaký logický zmysel, môžete samozrejme vnoriť viceré funkcie AND alebo súčasne s nimi aj OR do funkcie IF. Prípadne spraviť rôzne kombinácie.

Príklad na vnorenú funkciu AND a OR v IF

Majme príklad, kedy by sme chceli dať 10% klientom, ale iba pre tých, ktorí nakúpia na BA pobočke iba produkt FLASH alebo na KE pobočke kúpia produkt RAM alebo na ZA pobočke kúpia produkt SSD.

Budeme teda potrebovať funkciu IF, ktorá nám vyrieši odpovede. Následne funkciu OR, kde vnoríme 3x funkciu AND.

Video: Funkcie AND a OR v IF

Ak ste doteraz takto viacnásobne vnorené funkcie AND a OR nevytvárali, tak sa to môže javiť komlikovane a môžete spraviť pár chýb.

Preto sme pre Vás vytvorili aj video ako v Exceli vytvárať vnorené funkcie.

Alternatíva: OR a AND funkcie vo funkcii IF inak. Jednoduchšie.

Máme pre Vás aj dobrú správu, ak sa Vám zdalo zadávanie funkcií AND alebo OR, prípadne ich kombinácia ťažké, existuje aj výrazne ľahšia a rýchlejšie alternatíva.

Dokonca Vám bude stačiť len jednoduchá funkcia IF. Riešenie ako na to, sme Vám spracovali vo videu.

Video: Ako nahradiť funkciu AND alebo OR v IF

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.