fbpx
Zaokrúhľovanie v Exceli - Šurina Michal

Kedy a na čo si dávať pozor

V nasledujúcom obrázku si môžete všimnúť problém pri výpočte. Násobíme cenu za kus a počet kúpených kusov. Inak povedané číslo 5,66 € a 10 ks. Výsledok by sme teda mali mať 56,60 €.

Avšak, nastal problém. Nemáme.

Keď sa pozrieme do bunky B3, zistíme, kde je problém. V tejto bunke sa nachádza viac desatino miestne číslo. Zobrazujeme len 2 desatinné miesta, avšak Excel násobí s celým čísom, ktoré je v bunke.

Takže výpočet je matematicky správny.

Dajme si prípad, kde budeme potrebovať najprv toto desatinné číslo zaokrúhliť, až následne ho neskôr vynásobiť. Ako teda na to?

Funkcia ROUND a zaokrúhľovanie v Exceli

Funkcia ROUND zaokrúhľuje čísla na nami zadaný počet číslic, matematicky.
Čísla 0, 1, 2, 3, a 4 zaokrúhľuje smerom nadol, čiže na číslo 0.
Čísla 5, 6, 7, 8 a 9 zaokrúhli smerom nahor.

Syntax: Funkcia ROUND

=ROUND(číslo; počet_číslic)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť.
 • Počet_číslic – Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

Aké hodnoty môžeme zadať do argumentu Počet číslic?

 • 0 – zaokrúhli na 0 desatinných miest, čiže celé číslo.
 • 1 – zaokrúhli na 1 desatinné miesto.
 • 2 – zaokrúhli na 2 desatinné mista.
 • 3, 4, 5 až nekočneno.
 • -1 (mínus 1) zaokrúhli na desiatky
 • -2 (mínus 2) zaokrúhli na stovky
 • -3 (mínus 3) zaokrúhli na tisíce… a pod.

Príklad, ktorý sme spomínali predtým, je vyriešený na nasledujúcom obrázku.

Funkcia ROUND najprv zaokrúhli číslo 5,6586 na 2 desatinné miesta, čiže na 5,66 € a následne toto číslo vynásobí číslom 10.

Video: Funkcia ROUND

Túto funkciu sme Vám spracovali aj do videa. Pozrite si ho.

Ďalšie možnosti zaokrúhľovania

V ďalšej časti tohto článku sa pozrieme na funkcie, ktoré umožňujú zaokrúhľovať nematematicky, čiže všetko smerom nahor alebo nadol. A taktiež, na funkcie, ktoré zaokrúhľujú na násobky určitých čísel.

Funkcia ROUNDUP

Táto funkcia ignoruje matematické zaokrúhľovanie. Slúži na zaokrúhlenie čísel vždy smerom nahor.

Syntax: Funkcia ROUNDUP

=ROUNDUP(číslo; počet_číslic)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť smerom nahor.
 • Počet_číslic – Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

Na nasledujúcom obrázku je príklad, kde by sme potrebovali počty kusov zaokrúhliť smerom nahor, na celé čísla. Keďže by šlo napríklad o tovary, ktoré vieme prdávať len po celých kusoch.

Funkcia ROUNDDOWN

Táto funkcia ignoruje matematické zaokrúhľovanie. Slúži na zaokrúhlenie čísel vždy smerom nadol.

Syntax: Funkcia ROUNDDOWN

=ROUNDDOWN(číslo; počet_číslic)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť smerom nadol.
 • Počet_číslic – Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

Na nasledujúcom obrázku je príklad, kde by sme potrebovali počty kusov zaokrúhliť smerom nadol, na celé čísla. Keďže by šlo napríklad o tovary, ktoré vieme prdávať len po celých kusoch.

Video: Funkcie ROUNDUP a ROUNDDOWN

Funkcie na zaokrúhľovanie nahor a nadol sme Vám spracovali aj vo videu.

Funkcia MROUND

Táto funkcia zaokrúhľuje čísla matematicky, podľa Vami zvoleného násobku.

Syntax: Funkcia MROUND

=MROUND(číslo; násobok)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete zaokrúhliť.
 • Násobok – Povinný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť argument číslo.

V nasledujúcom obrázku vidíte príklad na funkciu MROUND. Máme určité počty kusov, ktoré predávame podľa určitých kusoch v balení. Napríklad prvý riadok tabuľky máme 42 kusov, ale vieme ich dodávať v baleniach po 5, takže vieme klientovi doručiť 40 alebo 45 kusov.

Ak potrebujeme zaokrúhľovať v Exceli podľa určitého násobku matematicky, treba použiť funkciu MROUND.

MROUND funkcia príklad

Funkcia FLOOR

Táto funkcia zaokrúhli číslo nadol, smerom k nule, na najbližší násobok hodnoty Významnosť. V najnovšej verzii Excelu 365 bola pridaná funkcia FLOOR.MATH.

Syntax: Funkcia FLOOR

=FLOOR(číslo; významnosť)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete zaokrúhliť.
 • Významnosť – Povinný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť.

Video: Funkcia CEILING

Táto funkcia zaokrúhli číslo nahor, na najbližší násobok hodnoty Významnosť. V najnovšej verzii Excelu 365 bola pridaná funkcia CEILING.MATH.

Syntax: Funkcia CEILING

=CEILING(číslo; významnosť)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo – Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete zaokrúhliť.
 • Významnosť – Povinný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť.

Video: Funkcie MROUND, FLOOR, CEILING

Tieto funkcie sme Vám spracovali aj do prehľadného videa.

Video: Ako zaokrúhliť na desiatky, stovky, tisíce, milióny a pod.?

Túto otázku Vám zodpovieme vo videu.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.