fbpx
LARGE a SMALL funkcie - Šurina Michal

Pýtali ste sa niekedy sami seba „Ako zistiť v Exceli napríklad tretiu, šiestu, šestnástu najvyššiu alebo najnižšiu hodnotu?“. Práve funkcie LARGE a SMALL Vám s týmto pomôžu.

Funkcia LARGE

Táto funkcie vráti (zistí) k-tu najvyššiu hodnotu zo zadanej množiny hodnôt. Používa sa na výber hodnoty podľa jej relatívneho umiestnenia. Pomocou funkcie LARGE môžeme napríklad zistiť 7. najvyššiu cenu celkom a pod.

Syntax: Funkcia LARGE

=LARGE(pole; k)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole – Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, pre ktorý chcete zistiť k-tu najväčšiu hodnotu.
  • K – Povinný argument. Pozícia (od najvyššej) v poli alebo rozsahu buniek, ktorú chcete zistiť. Koľkú hodnotu v poradí chcete zistiť.

Na nasledujúcom obrázku je ukázaný príklad, kde je zistená 3. (tretia) najvyššia tržba v danom roku.

Video: Funkcia LARGE

Túto funkciu sme Vám na príklade spracovali aj vo videu.

Funkcia SMALL

Táto funkcie vráti (zistí) k-tu najmenšiu hodnotu zo zadanej množiny hodnôt. Používa sa na výber hodnoty podľa jej relatívneho umiestnenia. Pomocou funkcie SMALL môžeme napríklad zistiť 8. najnižšie bodové hodnotenie zo zápočtu.

Syntax: Funkcia SMALL

=SMALL(pole; k)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole – Povinný argument. Pole alebo rozsah údajov, pre ktorý chcete zistiť k-tu najväčšiu hodnotu.
  • K – Povinný argument. Pozícia (od najnižšej) v poli alebo rozsahu buniek, ktorú chcete zistiť. Koľkú hodnotu v poradí chcete zistiť.

Na nasledujúcom obrázku je ukázaný príklad, kde je zistená 2. (druhá) najnižšia tržba v danom roku.

Video: Funkcia SMALL

Túto funkciu sme Vám na príklade spracovali aj vo videu.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.