fbpx
Grafy v Exceli - Šurina Michal

Aké grafy v Exceli existujú a na čo slúžia

Grafy v Exceli​​ slúžia na grafické alebo vizuálne zobrazenie údajov z tabuľky. Veľakrát ide o jasnejšie a efektívnejšie zobrazovanie údajov.​​

V Exceli existujú viaceré typy grafov, medzi ktoré patria:

 • Stĺpcový alebo pruhový
 • Čiarový alebo plošný
 • Koláčový alebo prstencový
 • Hierarchický
 • Štatistický
 • Bodový alebo bublinový
 • Vodopádový, lievikový, burzový, povrchový alebo radarový
 • Kombinovaný
 • Kontingenčný
 • Kartogramy
 • 3D mapa
 • X Y (bodový)
 • Stromová mapa
 • Ľúčový
 • Histogram a ďalšie grafy…

Túto ponuku nájdete na karte Vložiť. Môže sa líšiť podľa jednotlivých verzií Excelu. Na obrázku je ponuka z Excelu 365.

Kde nájdete kompletnú ponuku grafov

Aktuálnu ponuku grafov, ktorú Vaša verzia Excelu ponúka nájdete v dialógovom okne po kliknutí na možnosť Odporúčané grafy.

Stĺpcový graf

Stĺpcový graf​​ je vhodný na zobrazovanie údajov, ktoré sú v pracovnom hárku usporiadané v riadkoch alebo stĺpcoch. Využívajú sa najmä na znázornenie zmien za určité časové​​ obdobie alebo znázornenie porovnania medzi položkami.

Medzi stĺpcové grafy patria:

 • Skupinový stĺpcový, skladaný stĺpcový, 100% skladaný stĺpcový
 • 3D stĺpcový, 3D skupinový stĺpcový, 3D skladaný stĺpcový, 3D 100% skladaný stĺpcový

Čiarový graf

Čiarový graf je ideálny​​ na zobrazovanie vývoja údajov v určitých rovnakých časových intervaloch, napríklad týždňov, mesiacov, štvrťrokov a pod.

Medzi čiarové grafy patria:

 • Čiarový, čiarový skladaný, 100% skladaný čiarový
 • Čiarový so značkami, skladaný čiarový so značkami, 100% skladaný čiarový so značkami
 • 3D čiarový

Koláčový graf

Koláčový graf​​ zobrazuje veľkosť položky k celkovému súčtu vybraných položiek, zobrazuje teda percentuálny podiel z celku.

Medzi koláčové grafy patria:

 • Koláčový,​​ 3D koláčový, koláčový s čiastkovými výsekmi, koláčový s čiastkovými pruhmi, prstencový

Pruhový graf

Pruhové grafy​​ sú veľmi podobné stĺpcovým grafom, využívajú sa na zobrazovanie rovnakých údajov s tým rozdielom, že graf je otočený o 90°. To znamená, že kategórie sú usporiadané pozdĺž zvislej osi a hodnoty pozdĺž vodorovnej osi.

Medzi pruhové grafy patria:

 • Skupinový pruhový, skladaný pruhový, 100% skladaný pruhový
 • 3D skupinový pruhový, 3D skladaný pruhový, 3D 100% skladaný pruhový

Kartogramy

Tento typ grafu slúži na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií v jednotlivých geografických oblastiach. Je užitočný, ak vaše údaje obsahujú geografické oblasti, ako napríklad krajiny alebo oblasti, štáty, okresy alebo poštové smerovacie čísla.

Stromová mapa

Stromová mapa ponúka hierarchické zobrazenie údajov a zjednodušuje znázorňovanie údajov. Tento typ grafu je vhodný na porovnanie proporcií v rámci hierarchie.

3D mapa

3D mapa je nástroj na trojrozmernú (3D) vizualizáciu údajov, ktorý umožňuje nový pohľad na informácie. 3D Mapy poskytuje prehľad, ktorý tradičné dvojrozmerné (2D) tabuľky a grafy nemusia zobraziť.

Pomocou 3D Mapy môžete zobraziť geografické a časové údaje na 3D glóbuse alebo vlastnej mape, zobraziť ich v priebehu času a vytvoriť vizuálne prehliadky.

Ako vytvoriť graf v Exceli

Označíme hodnoty a tabuľku, ktoré majú byť v grafe zobrazené.

Na karte​​ Vložiť​​ v časti​​ Grafy​​ vyberieme typ grafu, ktorý nám vyhovuje.

Následne je graf vytvorený. Excel nám ponúka dve až tri nové karty (záleží od verzie, ktorú používate) tie sa týkajú nastavení grafu: Návrh, Rozloženie a Formát.

Vo verzii Excel 365 sú to karty: Návrh grafu a Formát.

Video: Ako spraviť graf v Exceli

Karta: Návrh grafu

Táto karta ponúka možnosti pridávania prvkov pre grafy: osi, názvy osí, názov grafu, označovanie údajov, tabuľku údajov, chybové úsečky, mriežky, legendy, spojnice, trendové spojnice a stĺpce rastu a poklesu.

Video: Ako pridať do grafu legendu, popisy, hodnoty, mriežky a iné

Čo ponúka skupina Pridať prvok grafu sme Vám prehľadne rozobrali aj v nasledujúcom videu.

Rýchle rozloženie: Slúži na zmenu celkového rozloženia grafu. V tomto nástroji nájdete prednastavené grafové šablón prvkov, ktoré je možné do grafu pridať. Pozrite si, aké šablóny sa tam nachádzajú, možno Vám jedna z nich bude vyhovovať.

Zmeniť farby a Štýly grafov: Tieto nástroje slúžia na rýchlu zmenu farby v danom grafe. Za 2-3 kliky dostanete graficky moderný a zľadený graf, za ktorý sa nemusíte hanbiť v žiadnej prezentácii.

Ďalšie nástroje, ktoré ponúka karta sú:

 • Prepnúť riadok a stĺpec – tento nástroj umožňuje výmenu hodnôt na X-ovej osi s Y-lónovou osou.
 • Zdrojové údaje – slúži na zmenu rozsahu zdrojových údajov pre daný graf.
 • Zmeniť typ grafu – umožňuje vybrať iný typ grafu bez toho, aby ste znova museli zadávať zdrojové dáta alebo meniť dizajn grafu.
 • Premiestniť graf – premiestní daný graf na iný hárok.

Video: Ako formátovať grafy cez kartu Návrh

Karta: Formát

Na karte Formát nájdete ponuku, ktorá slúži na manuálne formátovanie daného grafu a jednotlivých prvkov.

Video: Ako formátovať grafy cez kartu Formát

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.