fbpx
AND a OR funkcie v Exceli - Šurina Michal

Funkcie AND​​ a​​ OR​​ vedia vyhodnotiť až 255 podmienok. Ich výsledkom (vrátenou hodnotou) sú​​ hodnoty TRUE​​ alebo​​ FALSE.

Tieto funkcie dostávajú pokročilejší význam v kombinácii s​​ funkciou IF, ktorá vie vyhodnotiť iba jednu podmienku. Pomocou​​ funkcií AND​​ a​​ OR​​ ich bude vedieť vyhodnotiť oveľa viac.

Funkcia AND

Funkcia AND​​ skontroluje všetky podmienky, ktoré jej zadáme, ak sú všetky tieto podmienky splnené, bude výsledkom​​ funkcie AND​​ hodnota TRUE. Stačí iba jedna podmienka, ktorá nebude splnená, tak aj celkový výsledok bude mať hodnotu FALSE.

To znamená, že​​ funkcia AND sa používa na skontrolovanie podmienok, kde potrebujeme dosiahnuť, aby všetky podmienky boli splnené, až následne je vykonaná nejaká akcia.

Syntax: Funkcia AND

=AND(logická_hodnota1; [logická_hodnota2]; …)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • logická_hodnota – predstavuje 1 až 255 podmienok, ktorých výsledkom je hodnota TRUE alebo FALSE

Na tomto obrázku si môžete všimnúť funkciu AND, ktorá vyrieši zadanie: Dajte darček len tomu klientovi, ktorý kupoval na BA pobočke, produkt HDD nad 1 000 €.

Video: Funkcia AND

Funkcia OR

Funkcia OR​​ skontroluje všetky podmienky, ktoré jej zadáme, ak je aspoň jedna z podmienok splnená, bude výsledkom​​ funkcie OR​​ hodnota TRUE. V prípade, že by všetky podmienky nadobudli hodnotu FALSE, tak aj celkový výsledok bude mať hodnotu FALSE.

To znamená, že​​ funkcia OR sa využíva na kontrolovanie podmienok, kde stačí, aby aspoň jedna podmienka bola splnená.

Syntax: Funkcia OR

=OR(logická_hodnota1; [logická_hodnota2]; …)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • logická_hodnota – predstavuje 1 až 255 podmienok, ktorých výsledkom je hodnota TRUE alebo FALSE

Na tomto obrázku si môžete všimnúť funkciu OR, ktorá vyrieši zadanie: Dajte darček tomu klientovi, ktorý kupoval na KE pobočke ALEBO kupoval tovar RAM.

Video: Funkcia OR

Ako zadám do OR alebo AND svoje odpovede

Toto bohužiaľ nie je možné.

Bez toho, aby ste použili ďalšiu funkciu. Je to jedna z nevýhod funkcií AND a OR, že ich výsledok (vrátený text) je iba TRUE alebo FALSE.

Práve preto, sa často tieto funkcie používajú s funkciou IF, ktorú sme vysvetlili v tomto článku. Nájdete v ňom aj používanie AND a OR v IFe, aj ich alternatívu.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.