fbpx
Úrovne a znalosti z Excelu - Šurina Michal

Viete akú úroveň počítačových znalostí z programu Microsoft Office Excel ovládate?​​ Tento článok Vám priblíži aké nástroje a funkcie Excelu by ste mali ovládať na jednotlivých úrovniach.

V článku o pracovnom pohovore z Excelu nájdete aj praktické otázky a príklady, s ktorými sa môžete na pohovoroch stretnúť.

Aké sú Vaše znalosti? Otestujte sa​​ na pracovný pohovor z Excelu.

Pohovor

Excel začiatočník

Používateľ ovládajúci program Excel na úrovni začiatočník by mal mať nasledujúce znalosti:

 • Spustenie programu Excel
 • Rozdiel medzi staršími a novšími verziami Excelu
 • Uloženie zošita do viacerých formátov (.xls, .xlsx, .pdf…)
 • Ovládať klávesové skratky pre rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu
 • Kopírovanie a presúvanie buniek / tabuliek
 • Formátovanie textu
 • Orámovanie buniek
 • Používať základné formátovanie buniek
 • Poznať nástroje na efektívne formátovanie tabuliek
 • Používať automatické rady a zoznamy (číselné, dátumové a textové)
 • Pracovať so stĺpcami / riadkami / hárkami
 • Prácavať s komentármi
 • Základné výpočty v bunkách, používanie vzorcov a ukotvenie buniek
 • Základné funkcie:​​ SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, LARGE, SMALL, SUBTOTAL
 • Jednoduché filtrovanie pomocou automatického filtra
 • Jednoduché vytvorenie grafu
 • Vytlačenie tabuľky
 • Nastavenie hlavičky a päty
 • Základy a význam podmieneného formátovania
 • Pochopiť princíp kontingenčných tabuliek a vedieť ich vytvoriť
Potrebujete pomôcť - Šurina Michal

Excel mierne pokročilý

Používateľ ovládajúci program Excel na úrovni mierne pokročilý by mal mať nasledujúce znalosti:

 • Všetky znalosti úrovne Excel začiatočník
 • Pokročilé formátovanie buniek – vlastný formát
 • Pokročilé možnosti – Prilepiť – Prilepiť špeciálne
 • Vytvorenie vlastného zoznamu
 • Podmienené formátovanie
 • Využívanie všetkých možností automatického filtra
 • Zoraďovanie záznamov v tabuľkách
 • Kombinovanie filtrov a podmieneného formátovania
 • Využívať nástroje nájsť a nahradiť
 • Vkladanie vzorcov do buniek – relatívne a absolútne odkazy
 • Možnosti ukotvenie buniek vo vzorcoch
 • Vkladať do buniek funkcie rôznymi spôsobmi
 • Prácu s funkciami: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS,​​ MAXIFS, MINIFS,​​ VLOOKUP, HLOOKUP, IFERROR, AGGREGATE
 • Vytvorenie jednoduchej kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
 • Vytvorenie grafu a pridávanie oblastí do grafu
 • Nastavenie opakovania riadkov a stĺpcov, nastavenie strán a okrajov​​ pri tlači
 • Medzisúčty

Excel pokročilý

Používateľ ovládajúci program Excel na úrovni pokročilý by mal mať nasledujúce znalosti:

 • Všetky znalosti obsiahnuté v úrovniach Excel mierne pokročilý a začiatočník
 • Vnorené funkcie
 • Pokročilé funkcie: DSUM, DMIN, DMAX…,​​ IFERROR, CHOOSE, MATCH, INDEX, INDIRECT, OFFSET, TODAY, DAY, MONTH, YEAR, DATE, EDATE, DATEDIF, HOUR, MINUTE, SECOND, TIME, WEEKDAY, LEFT, RIGHT, MID, LEN, REPLACE, SUBSTITUTE, FIND, TRIM, LOWER, UPPER, PROPER, CLEAN, TEXT, TEXTJOIN, CONCATENATE, PMT, NPER​​ a iné…
 • Prácu s pomenovaním buniek a prepojenia
 • Prácu s rozšíreným filtrom a zástupnými znakmi
 • Hľadať v tabuľkách duplicity a dokázať ich aj odstrániť
 • Overovať údaje a nastavovať obmedzenia
 • Využívať výpočtové pole​​ a pokročilé nástroje​​ v kontingenčných tabuľkách
 • Zabezpečiť dokument / zošit
 • Využívať nástroje na hľadanie riešenia a správu scenárov
 • Vytvárať jednoduché a vnorené medzisúčty
 • Vytváranie formulárov
 • Vytvoriť jednoduché a mierne pokročilé makrá​​ nahrávaním makier

Excel expert

Používateľ ovládajúci program Excel na úrovni expert by mal mať nasledujúce znalosti:

 • Všetky znalosti zo začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý využívať a poznať na každodennej báze
 • Programovanie v jazyku VBA
Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.