fbpx
Overenie údajov - Šurina Michal

Čo je to overenie údajov

Overenie údajov​​ je pokročilý nástroj Excelu, vďaka ktorému môže byť Vaša práca oveľa efektívnejšia. Slúži na nastavenie obmedzení v bunkách, do ktorých sú vkladané hodnoty. Týmto nástrojom je možné zabrániť, aby bola zadaná neželaná hodnota.

Používateľovi môžeme určiť vstupnú správu s informáciou o tom, aké údaje môžu byť do bunky zadané, pri chybnom zadaní údajov je možné zadať varovnú správu, ktorá používateľa upozorní na jeho chybu.

Kde sa overenie údajov nachádza?

Tento nástroj Excelu je možné nájsť na karte Údaje.

Potrebujete pomôcť - Šurina Michal

Aké časti tento nástroj ponúka?

Overenie údajov​​ sa skladá z troch častí:

  • Nastavenia
  • Správa pri zadávaní (Vstupná maska)
  • Chybové hlásenie

V nastaveniach je možné nastaviť aké hodnoty môže užívateľ do buniek zadať. Vstupná správa slúži ako informácia pre užívateľa o hodnotách, ktoré môže zadať. Chybové hlásenie slúži na upozornenie užívateľa ak zadal inú ako povolenú hodnotu.

Ako overenie údajov aktivovať

Postup pri overovaní údajov:

  • Vysvietiť bunky v ktorých bude nastavené overovanie údajov
  • Na karte​​ Údaje​​ zvoliť​​ Overenie údajov
  • V záložke​​ Nastavenie​​ vybrať jedno z​​ nastavení overovania, podľa potreby. Na obrázku je vidno overenie pre celé čísla z intervalu od 1-100

Musím nastaviť všetko?

Nastavenie Správy pri zadávaní v starších verziách Excelu pomenované ako Vstupná správa, nie je povinné.
Avšak, je odporúčané.

Ako nastaviť​​ – Správu pri zadávaní (Vstupnú správu)​​, čiže informáciu pre užívateľa, aby vedel, aké údaje má do buniek zadávať. Bude sa zobrazovať v prípade, keď používateľ klikne do bunky.

Ani Chybové hlásenie nie je nutné nastaviť.

Ako nastaviť – Chybové hlásenie​​ – informácia pre používateľa, ak nastane chyba – zadá nevyhovujúce hodnoty.

  • Zastavenie​​ – nepovolí inú hodnotu, ako v rozsahu nastavenia.
  • Upozornenie​​ – upozorní používateľa, že zadal zlú hodnotu, ale dovolí mu zadať aj hodnotu mimo rozsahu nastavenia.

Video: Čo to je overenie údajov

V nasledujúcom videu Vám tento nástroj priblížime.

Video: Ako nastaviť len celé čísla

V tomto videu Vám ukážeme ako môžete cez Overenie údajov nastaviť len celé čísla, čo je to vstupná správa a chybové hlásenie.

Video: Ako obmedziť dĺžku slova

V tomto videu Vám ukážeme ako môžete cez Overenie údajov nastaviť určitú dĺžku slova alebo čísla.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.