fbpx
TEXTJOIN - Spájanie - Šurina Michal

Ako v Exceli spájať bunky s funkciou TEXTJOIN

V tomto článku Vám priblížime možnosti spájanie textov, čísel, buniek alebo symbolov z klávesnice vo verzii Excelu 365. V novej verzii Excelu prišla praktickejšia funkcia TEXTJOIN, v starších verziách treba naďalej využívať „&“ alebo funkciu CONCATENATE.

Čo robí funkcia TEXTJOIN

Funkcia TEXTJOIN kombinuje/spája text, čísla alebo symboly z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov a použije medzi každou hodnotou Vami určený oddeľovač.

Ak je oddeľovač prázdny textový reťazec, táto funkcia efektívne zreťazí rozsahy. Jej veľkou výhodou je, že viete nastaviť ignorovanie prázdnych buniek.

Syntax​​: Funkcia TEXTJOIN

=TEXTJOIN(Oddeľovač, Ignorovať_prázdne, text1, [text2], …)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Oddeľovač​​ – Textový reťazec buď prázdny, alebo s jedným alebo viacerými znakmi zadanými v dvojitých úvodzovkách, alebo odkaz na platný textový reťazec. Ak sa použije číslo, spracuje sa ako text. bude použitý na „oddelenie“ zadaných hodnôt, väčšinou sa dáva medzera.
  • Ignorovať_prázdne​​ – v prípade zadania hodnoty TRUE, budú prázdne bunky ignorované a nebudú spojené
  • Text1,2,3…​​ – Zadávate texty, čísla, symboly, bunky, výsledky vzorcov alebo funkcií, ktoré chcete spojiť

Ako funkciu TEXTJOIN použiť

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť, ako je možné pomocou funkcii TEXTJOIN spojiť titul pred menom, krstné meno, stredné meno, priezvisko a titul za menom.

Video: Funkcia TEXTJOIN

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.