fbpx
WEEKDAY - Deň v týždni - Šurina Michal

Ako zistiť deň v týždni?

V Exceli existuje samozrejme viacero riešení, ako túto otázku zodpovedať. Jednou z možností je funkcia WEEKDAY, toto riešenie si predstavíme aj v tomto článku.

Funkcia WEEKDAY

Funkcia WEEKDAY​​ vráti deň v týždni zo zadaného dátumu. Deň je určený celým číslo z intervalu 1 až 7. Treba si dať veľký pozor na prednastavené hodnoty, ktoré sú v rozsahu 1 (nedeľa) a 7 (sobota).

Syntax: Funkcia WEEKDAY

=WEEKDAY(poradové_číslo; vrátené_číslo)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové_číslo – Povinný argument. Poradové číslo predstavujúce dátum dňa, ktorý sa pokúšate nájsť. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
  • Vrátený_typ – Voliteľný argument. Číslo určujúce typ vrátenej hodnoty. V prípade intervalu 1 (pondelok) a 7 (nedeľa) treba zadať konštantu 2.

Na tomto obrázku môžete vidieť, ako pomocou funkcie WEEKDAY zistiť deň v týždni, ktorý je vyjadrený číslom.

Keď následne vnoríme funkciu WEEKDAY do funkcii CHOOSE, môžeme rýchlo a ľahko priradiť jednotlivé dni k číslam.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.