Šurina Michal - logo
WEEKNUM v Exceli - Šurina Michal

V prípade, keď potrebujete v Exceli zistiť číslo týždňa z určitého dátumu, vedia vám s týmto problémom pomôcť funkcie WEEKNUM alebo ISOWEEKNUM. Obe tieto funkcie vrátia z dátumu číslo​​ týždňa.

Potrebujete pomôcť - Šurina Michal

Syntax: Funkcia WEEKNUM

=WEEKNUM(poradové číslo; vrátený typ)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové číslo – Povinný argument. Dátum v týždni. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
  • Vrátený typ – Povinný argument. Číslo, ktoré určuje, ktorým dňom začína týždeň. Predvolená hodnota je 1.

Čo robí funkcia WEEKNUM?

Vráti poradové číslo týždňa vami zadaného dátumu.

Pre túto funkciu sa používajú dva systémy:

  • Systém 1​​ – Týždeň obsahujúci dátum 1. januára je prvým týždňom roka a jeho očíslovanie je 1.
  • Systém 2​​ – Týždeň obsahujúci prvý štvrtok roka je prvým týždňom roka a je očíslovaný ako týždeň číslo 1. Tento systém je metodikou špecifikovanou v štandarde ISO 8601, bežne známom ako Európsky systém číslovania týždňov.

Vrátený_typ

Týždeň sa začína dňom

Systém

1 alebo vynechané

Nedeľa

1

2

Pondelok

1

11

Pondelok

1

12

Utorok

1

13

Streda

1

14

Štvrtok

1

15

Piatok

1

16

Sobota

1

17

Nedeľa

1

21

Pondelok

2

Pre​​ Európu resp. Slovensko používajte konštantu 21.

Syntax: Funkcia ISOWEEKNUM

=WEEKNUM(poradové číslo; vrátený typ)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Dátum – Povinný argument. Dátum je kód dátumu a času, ktorý sa v programe Excel používa vo výpočtoch dátumu a času.

Čo robí ISOWEEKNUM?

Norma ISO sa používa pre slovenské označovania čísel týždňov. Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO.

Viac informácií...
Šurina Michal: Excel guru a lektor - Svojim klientom ponúkam 14 ročné vedomosti a know-how s prácou v Exceli a 9 ročné skúsenosti z programovania vo VBA. Naše kurzy a školenia z Excelu a VBA sú primárne zamerané na vzdelávanie firiem, organizácií, podnikov a štátnych alebo neštátnych inštitúcií. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním školení a kurzov pre jednotlivcov alebo skupiny. Uvedomujem si, že vzdelávanie firemných zamestnancov je od vzdelávania širokej verejnosti odlišné. Preto ku každému klientovi/firme pristupujem individuálne. Zhodnotím Vaše potreby, firemné zameranie a pripravím osnovy presne podľa Vašich potrieb a predstáv.