Šurina Michal - logo

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Word zo začiatočníka – pokročilý sa oboznámite s kompletnou prácou vo Worde. Nájdete v ňom viac ako 60 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 240 minút (4 hodiny). Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových súboroch a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Informácie o kurze

Cena kurzu
39,00 €
1 osoba
(p.c.: 49,00 €)

Počet videí
110+ ks

Dĺžka
322 minút

Licencia
Doživotná
pre 1 osobu

Bonusy
Materiály | Príklady | Test | Pravidelne nové videá

Certifikát

Loading...
Cena celkom k úhrade : 0 EUR
* Povinné polia

Ako vyzerá náš systém na online kurz

Video ukážka z kurzu

Klávesové skratky
Klávesové skratky – dokument
1. 2x klik na slovo (0:20)
2. 3x klik na slovo (0:42)
3. CTRL + A – Označovanie textu (0:17)
4. CTRL + B – Tučné písmo (0:15)
5. CTRL + Backspace alebo Delete – Vymazávanie slov (1:17)
6. CTRL +C a V – Kopírovanie a prilepenie (0:32)
7. CTRL + E, L, R, J – Zarovnávanie textu (0:53)
8. CTRL + Home a End – Presúvanie v dokumente (0:30)
9. CTRL + Enter – Zlom strany (1:12)
10. CTRL + F a H – Nájsť a nahradiť (1:17)
11. CTRL + F1 – Zbaliť a rozbaliť pás nástrojov (0:27)
1.12 CTRL + G a F5 – Prejsť na (1:03)
13. CTRL + I – Kurzíva (0:15)
14. CTRL + K – prepojenia (1:11)
15. CTRL + N – Nový dokument (0:31)
16. CTRL + myš – Označovanie textu (0:21)
17. CTRL + P – Možnosti tlačenia (0:21)
1.18 – CTRL + S – Uložiť ako (0:25)
19. CTRL + SHIFT + Space – Pevná medzera (3:28)
20. CTRL + U – Podčiarknutie (0:14)
21. CTRL + X a V – Vystrihnúť a prilepiť (0:34)
22. CTRL + Z – Krok späť (0:38)
23. – F12 – Uložiť ako (0:31)
24. F4 – Zopakovanie posledného kroku (0:49)
25. PageUp a PageDown – Presúvanie v dokumente (1:33)
26. SHIFT + Enter – Nový riadok v odseku (1:08)
27. SHIFT + myš – Označovanie textu (0:49)
28. – SHIFT + TAB a TAB – Viacúrovňové zoznamy (1:24)
29. ALT + myš – Označovanie textu (1:45)

Kopírovanie z iných zdrojov
1. Prilepiť špeciálne (4:59)

Formátovanie textu – úprava textu
Formátovanie textu – dokument
1. Formátovanie textu – Základy (3:58)
2. Formátovanie textu – Úprava textu (2:13)
3. Formátovanie textu – Zarovnanie textu (1:18)
3.1 – Zarovnávanie textu cez skratky (0:53)
4. Formátovanie textu – Riadkovanie a medzery pred a za odsekom (3:11)
5. Formátovanie textu – Orámovanie a výplň (2:44)
6. Rozšírená ponuka formátovania (1:28)

Zoznamy – nečíslované, číslované a viacúrovňové
1. Ako vytvoriť číslovaný, nečíslovaný a viacúrovňový zoznam? (6:00)

Zarážky tabulátora
1. Zarážky tabulátora – Čo to je a načo slúžia? Práca s nimi. (12:26)
2. Zarážky a tabuľka (2:33)
3. Zarážky a vodiace znaky / čiary (2:13)

Nájsť a nahradiť – vyhľadávanie a nahrádzanie textu
1. Nájsť a nahradiť – Možnosti tohto nástroja (3:29)

Štýly – formátovanie
Štýly – dokument
1. Štýly – Načo vo Worde slúžia? (2:58)
2. Štýly – Ako ich nastaviť? (6:44)
3. Štýly – Číslovanie nadpisov (2:08)
4. Štýly – Vytvorenie obsahu (1:42)
5. Štýly – Vlastné štýly (3:14)

Ilustrácie/objekty – obrázky, tvary, ikony, smartarty, grafy
Ilustrácie – dokument
1. Ilustrácie – Titulná strana a zlomy (2:30)
2. Ilustrácie – Obrázky – kompletná práca s nimi (9:30)
3. Ilustrácie – Tvary a ikony – ich možnosti (2:54)
4. Ilustrácie – SmartArt – grafické prvky (7:53)
5. Ilustrácie – Grafy (2:53)
6. Ilustrácie – Symboly a rovnice (2:37)
7. Ilustrácie – 3D modely (2:45)
8. Vodotlač, farba strany a orámovanie strany (2:56)
9. Video vo Worde (2:19)

Tabuľky
Tabuľky – dokument
1. Vytvorenie jednoduchej tabuľky (1:14)
2. Formátovanie – dizajn v tabuľkách (4:48)
3. Riadky a stĺpce – Pridávanie, odstránenie a iné možnosti (3:43)
4. Šírky, výšky a prispôsobenia v tabuľkách (2:21)
5. Mriežky, kreslenie, zarovnania a zlúčenia (4:08)
6. Zoradenie, hlavičky v tabuľke a výpočty (4:51)
7. Vytvorenie tabuľky z tabulátorov (1:30)
8. Vytvorenie neštandardných tabuliek – kreslenie a delenie buniek (3:42)

Nastavenie strany
Nastavenie strany – dokument
1. Nastavenie strany – Okraje, veľkosť papiera, orientácia, stĺpce (3:28)
2. Nastavenie strany – Zlomy (5:28)
3. Rýchle otočenie strany (1:19)

Prepojenia
Prepojenia – dokument
1. Prepojenia – Na štýly – Nadpisy 1., 2., 3. … úrovne (2:24)
2. Prepojenie – Na ľubovoľné miesto – Záložky (1:55)
3. Prepojenia – Na súbory alebo webové stránky (2:23)

Hlavička a päta
Hlavička a päta – dokument
1. Hlavička a päta – Čo to je a načo slúži? (6:18)
2. Hlavička a päta – Číslovanie strán (3:43)
3. Hlavička a päta – Číslovanie od určitej strany (3:41)
4. Hlavička a päta – karta Návrh (6:23)
5. Najčastejšia chyba pri číslovaní strán (4:54)

Rýchle časti, podpisy a dátumy
1. Podpisy – Ako ich vytvoriť? (2:32)
2. Rýchle časti – Ako fungujú? (4:05)
3. Podpisy – Vytvorenie miesta na podpisy (1:55)

Zobrazenie dokumentu
1. Rôzne možnosti zobrazenia dokumentov (3:07)
2. Lupa a jej možnosti (1:38)
3. Rozdelenie dokumentu vo Worde (3:37)

Referencie – Obsah z textu, tabuliek, obrázkov, grafov… Bibliografia, Poznámky pod čiarou
1. Referencie – Poznámky pod čiarou a vysvetlivky (2:57)
2. Referencie – Vytvorenie obsahu z dokumentu (4:14)
3. Referencie – Obsah z vlastných štýlov (2:54)
4. Referencie – Obsah z tabuliek, obrázkov, grafov a pod. (5:08)
5. Referencie – Bibliografia a citácie (5:59)
6. Referencie – Register (2:05)

Ako formátovať rozsiahle dokumenty? (zmluvy, bakalárky, diplomovky…)
Ako formátovať dokumenty – dokument
1. Nastavte si okraje (1:03)
2. Naformátujte si text – štýly (6:11)
3. Očíslujte si kapitoly – zoznamy (1:09)
4. Nastavte si poznámky pod čiarou a citácie (1:52)
5. Popisy pre objekty – tabuľky, grafy, obrázky… (2:43)
6. Nastavte si číslovanie strán (2:55)
7. Vytvorte obsahy – Bibliografia, tabuliek, obrázkov a nadpisov (2:42)

Revízie – Komentáre, sledovanie zmien, porovnávanie dokumentov a gramatika
Revízie – dokumenty
1. Komentáre – Kompletná práca s nimi (3:40)
2. Sledovanie zmien – Načo slúži? (1:27)
3. Sledovanie zmien – Ako tento nástroj zapnúť a nastaviť? (4:29)
4. Zmeny – Prijímanie alebo odmietanie zmien – práca s nimi (2:55)
5. Porovnať – Ako porovnať 2 dokumenty vo Worde? (3:34)

Hromadná korešpondencia
Hromadná korešpondencia – dokumenty
1. Hromadná korešpondencia – načo slúži – Listy (11:35)
2. Hromadná korešpondencia – Emaily (6:24)
3. Hromadná korešpondencia – Obálky (4:17)
4. Hromadná korešpondencia – Menovky/Označenia (5:26)
5. Hromadná korešpondencia – Pravidlá (4:57)

Formuláre
Formuláre – dokument
1. Formuláre – Načo slúžia (2:34)
2. Formuláre – Ako ich vytvoriť? (13:20)

Zabezpečenie dokumentu
1. Heslo na otvorenie (1:31)
2. Ďalšie možnosti zabezpečenia

Hlasové funkcionality
1. Nahrávanie
2. Čítať nahlas (1:03)

Čo potrebujem?
– Základné znalosti práce s počítačom
– Pripojenie k internetu a ľubovoľný internetový prehliadač (Mozilla/Firefox, Chrome, Safari, Explorer…)
– Chuť učiť sa nové veci

Ako to funguje?
– Stačí vyplniť objednávku. Do pár minút/hodín vám ju potvrdíme a pošleme zálohovú faktúru. Po uhradení faktúry sa registrujete do nášho systému, všetky potrebné informácie získate emailom. Po aktivácií kurzu Vám sprístupníme všetky videá, ktoré ste si zakúpili a môžete ich začať využívať a učiť sa nové veci.

Je licencia obmedzená na 1 zariadenie?
– Nie, nie je. 🙂 Licencia je určená pre 1 osobu. Do systému sa môžete prihlásiť všade tam, kde máte internet. Pokojne aj z viacerých zariadení PC, notebook, mobil, tablet, z domu, z práce, zo zahraničia…

Poskytujete na kurzy zľavy?
– Áno, v prípade, že si objednáte viaceré kurzy alebo licencie pre viacerých ľudí / zamestnancov náš systém vám automaticky vypočíta zľavnenú cenu.