Šurina Michal - logo
Odmocnina a mocnina v Exceli - Šurina Michal

Ako v Exceli vypočítať mocninu?

Pomocou funkcie POWER je vyriešenie tohto problému veľmi jednoduché. POWER v Exceli umocní číslo na zadanú mocninu, vďaka tomu teda​​ viete zistiť ľubovoľnú mocninu (napríklad druhú, tretiu, siedmu…)

Potrebujete pomôcť - Šurina Michal

Syntax: Funkcia POWER

=POWER(číslo;mocnina)

Obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo –​​ základ mocniny, ide o ľubovoľné reálne číslo
  • Mocnina​ – ide o exponent, na ktorý chceme základ umocniť

Príklad z praxe: Mocnina

Ak by sme potrebovali zistiť tretiu (3.) mocninu čísla päť (5) mal by nám vyjsť výsledok 125.

V Exceli by bol zápis nasledovný =POWER(5;3)

Ako v Exceli vypočítať odmocninu?

Na výpočet druhej (2.) odmocniny v Exceli slúži funkcia SQRT, kde stačí, ak označíte určitú bunku alebo zadáte číslo a následne získate jeho druhú odmocninu.

Ako však vypočítať aj tretiu (3.), štvrtú (4.) alebo inú odmocninu? Opäť nám pomôže funkcia POWER, ak zadáte do mocniny exponent v tvare 1/2, 1/3 alebo 1/4 získate druhú, tretiu a štvrtú odmocninu.

Príklad z praxe: Odmocnina

Ak by sme potrebovali vedieť štvrtú (4.) odmocninu z čísla 16, zápis by bol nasledovný.
=POWER(16;1/4)

Výsledok je následne samozrejme číslo 2.

Viac informácií...
Šurina Michal: Excel guru a lektor - Svojim klientom ponúkam 14 ročné vedomosti a know-how s prácou v Exceli a 9 ročné skúsenosti z programovania vo VBA. Naše kurzy a školenia z Excelu a VBA sú primárne zamerané na vzdelávanie firiem, organizácií, podnikov a štátnych alebo neštátnych inštitúcií. Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním školení a kurzov pre jednotlivcov alebo skupiny. Uvedomujem si, že vzdelávanie firemných zamestnancov je od vzdelávania širokej verejnosti odlišné. Preto ku každému klientovi/firme pristupujem individuálne. Zhodnotím Vaše potreby, firemné zameranie a pripravím osnovy presne podľa Vašich potrieb a predstáv.