fbpx
Pevná medzera vo Worde

Pevná medzera vo Worde používa na „pevné spojenie“ slov, čísel alebo ich kombinácií tak, aby, keď jedno zo spojených slov by s malo presunúť o riadok nižšie, tak sa s ním presunie aj iné slovo alebo číslo.

Zjednodušene povedané medzi týmito slovami / číslami vytvoríte dvojicu, ktorá bude stále spolu, pri sebe.

Ako rozlíšiť pevnú medzeru od klasickej medzery

  1. Na karte domov si zapnite netlačiteľné znaky
Netlačitelné znaky vo Worde

Následne v texte uvidíte klasickú medzeru ako bodku “ . “ a pevnú medzeru ako stupeň / guličku “ ° „. V tomto príklade vidíte pevnú medzeru v spojení čísla 500 a 000, avšak už pri spojení so slovom EUR, pevná  medzera nie je.

Ukážka pevnej medzery

Ako vytvoriť pevnú medzeru

Pevná medzera sa dá vytvoriť pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + medzerník.

Video: Pevná medzera vo Worde

Hromadné nahrádzanie

Dajme si príklad, kde by sme mali dokument, v ktorom sa budú nachádzať desiatky až stovky čísel a slová EUR, kde nebudú pevné medzery. Nastávali by také situácie, kde by na konci riadka ostávali čísla, ale slovo EUR by sa presúvalo o riadok ďalej.

Rovnaké prípady takto vznikajú aj pri predložkách a spojkách, napríklad pri formátovaní záverečných prác, kedy niektorí vedúci prác vyžadujú, aby predložky a spojky neboli na konci daných riadkov.

Aký je teda postup:

  1. Otvorte si nástroj Nájsť a nahradiť.
  2. Napríklad pomocou klávesovej skratky CTRL + H.
  3. Kde nahradíme medzeru a EUR, za pevnú medzeru a EUR.

Aktivujte si nástroj Nájsť a nahradiť.

Nájsť a nahradiť - pevná medzera

Kliknite na Ďalšie možnosti, kde sa Vám sprístupní tlačidlo Špeciálne a možnosť vloženia Pevnej medzery.

Nahrádzanie špeciálnych znakov

Do poľa Hľadať zadáme medzeru a slovo EUR. Do poľa Nahradiť čím zadáme pevnú medzeru a slovo EUR. Následne klikneme na tlačidlo nahradiť všetky.

Nájsť a nahradiť - nahradenie všetkého
Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.