fbpx

Čo sa v tomto článku dozviete?

V prvej časti tohto článku Vám ukážeme formálnu časť formátovania záverečných prác. V druhej časti si ukážeme, ako si záverečnú prácu naformátovať. Nájdete v tej tipy a triky + video návody.

Nemáte čas? Pomôžeme Vám

Neovládate Word a text sa Vám rozsype pri každom pridaní obrázku? Nestrácajte čas s učením sa Wordu alebo so študovaním smernice.

My Vašu prácu naformátujeme za Vás. Rýchlo, diskrétne a podľa smernice: zistite viac.

Aký má byť rozsah záverečnej práce?

 • Bakalárska práca – je 54 000 až 72 000 znakov. 30 až 40 normostrán.
 • Diplomová práca – je 90 000 až 126 000 znakov. 50 až 70 normostrán.
 • Dizertačná práca – je 144 000 až 216 000 znakov. 80 až 120 normostrán.
 • Habilitačná práca – je do 270 000 znakov, čiže cca 150 normostrán.

Jedna normostrana pozostáva z 1800 znakov.

Typy písma a veľkosti písma

Drvivá väčšina slovenských škôl odporúča typ písma: Times New Roman. Nájdu sa aj univerzity, ktoré akceptujú Arial alebo Calibri.

Akú veľkosť písma a formátovanie používať:

 • Normálny text: veľkosť písma 12 a zarovnanie textu do bloku.
 • Nadpis 1: veľkosť písma 16 a naformátovaný ako Bold (tučné).
 • Nadpis 2: veľkosť písma 14 a naformátovaný ako Bold (tučné).
 • Nadpis 3: veľkosť písma 14 a naformátovaný ako Italic (kurzíva).
 • Poznámky pod čiarou, popisy pre grafy, tabuľky a obrázky: veľkosť písma 11/10. Ako pracovať s poznámkami pod čiarou si viete prečítať tu.

Riadkovanie a medzery za odsekmi a nadpismi

 • Riadkovanie v celej práci nastaviť na 1,5 riadka. Viac o riadkovaní si viete prečítať aj v našom článku.
 • Medzery za nadpismi: za každým nadpisom sa odporúča dať jeden Enter. Čiže, medzera za nadpisom 1. úrovne by mala mať veľkosť 16 pt. Medzera za nadpisom 2. a 3. úrovne by mala byť 14 pt.
 • Medzery za odsekom: za každým odsekom je odporúčaná 0 pt alebo 6 pt medzera.
 • Prvý riadok v odseku: nastavenie odskočenia textu na 1,25 cm.

Okraje a nastavenie strany

 • Horný a dolný okraj: nastaviť na 2,5 cm
 • Ľavý/vnútorný okraj: nastaviť na 3,5 cm
 • Pravý/vonkajší okraj: nastaviť na 2 cm

Číslovanie strán, príloh a nadpisov

Číslovanie strán sa vo väčšine škôl začína od 2. strany Úvodu, ak nie je Úvod aspoň na 2 strany, začína sa číslovanie od 1. kapitoly.

⚠️ Túto informáciu si overte vo svojej smernici, nie je to pravidlo pre všetky univerzity.

 • Na číslovanie strán sa používajú arabské číslice (1, 2, 3…) a je umiestnená v päte v strede.
 • Prvá strana (Obal) sa do číslovanie neráta, je teda akoby 0. strana. Číslovanie teda začína ako aktuálna strana, kde sa zobrazuje mínus jeden (Obal).
 • Poslednou číslovanou stranou je v záverečnej práci Zoznam príloh (ak existuje).

 

Číslovanie príloh začína od Prílohy č.1 a používajú sa rímske číslice (I, II, III…) a je umiestnené v päte v strede.

Číslovanie nadpisov a kapitol je v záverečnej práci trochu špecifickejšie. Používa sa viacúrovňový zoznam 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2, 2.1 a pod. Za posledným číslom sa bodka nepíše.

Nečíslujte kapitoly ručne, ale naviažte si viacúrovňový zoznam na štýly Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, aby číslovanie a poradie sedelo aj v prípade, keď nejakú kapitolu vymažete/doplníte.

Nadpisy ako: Abstrakt, Obsah, Zoznam ilustrácií, tabuliek a grafov, Zoznam skratiek, Úvod, Záver, Zoznam použitej literatúry a Prílohy sa nečíslujú.

⚠️  Nepoužíva sa viacúrovňový zoznam na určenie poradia.

Popisy tabuliek, grafov a obrázkov

Popisy majú veľkosť písma 10/11 a sú zarovnané na stred. Popis pre tabuľky sa nachádza nad danou tabuľkou, pod ňou sa uvádza zdroj odkiaľ bola tabuľka prevzatá, prípadne, či ide o vlastný výskum. Popisy pre ilustrácie (obrázky, grafy…) sa nachádzajú pod objektom.

⚠️ Pozor: Popisy nevypisujte ručne, Word na to má samostatný nástroj. Ľahšie sa Vám bude generovať obsah tabuliek, grafov a ilustrácií.

Čo má záverečná práca obsahovať

 1. Obal
 2. Titulný list
 3. Zadanie záverečnej práce
 4. Čestné vyhlásenie
 5. Poďakovanie
 6. Abstrakt v SK
 7. Abstrakt v cudzom jazyku
 8. Obsah
 9. Zoznam ilustrácií a tabuliek
 10. Zoznam skratiek
 11. Úvod
 12. Jadro (jednotlivé kapitoly)
 13. Záver
 14. Zoznam bibliografických odkazov
 15. Prílohy

Návod: Ako naformátovať bakalársku, diplomovú a inú záverečnú prácu

 1. Nastavte si veľkosť dokumentu na A4
 2. Nastavte si okraje
 3. Nastavte si štýly a aplikujte ich na nadpisy a kapitoly
 4. Priraďte viacúrovňový číslovaný zoznam štýlom pre kapitoly
 5. Priebežne si pridávajte poznámky pod čiarou, pridávajte zoznamy zdrojov do literatúry a bibliografie
 6. Pridávajte popisy pre ilustrácie a tabuľky
 7. Pridajte si obsahy: Zoznam bibliografických zdrojov, kapitol, ilustrácií a tabuliek

Video 1: Ako si nastaviť okraje a veľkosť A4

Zmenu veľkosti dokumentu na A4 a zmenu okrajov viete vo Worde spraviť na karte Rozloženie v sekcii Nastavenie strany, kde sa nachádza nástroj Okraje a Veľkosť.

Video 2: Vytvorte si štýly a aplikujte ich

Štýly sa vo Worde nachádzajú na karte Domov. Môžete použiť predvolené štýly a upraviť si ich podľa smernice alebo si viete vytvoriť vlastné štýly a používať tie.

Video 3: Pridajte kapitolám číslovanie

Viacúrovňový číslovaný zoznam je možné naviazať na štýly Nadpisov 1, 2 a 3 úrovne. Veľmi rýchlo a ľahko tak svoje kapitoly v záverečnej práci očíslujete. Pozrite si video.

Video 4: Citujte zdroje priebežne

Za tie roky, ktoré formátujeme záverečné práce na mieru, ani jeden študent nepoužíval nástroj Wordu na citácie a bibliografie.

Všetci svoje parafrázy, citácie a zoznam bibliografie písali do dokumentu ručne. Avšak nie, pomocou nástroja Bibliografia, Vložiť citáciu a Spravovať zdroje, ktoré sa nachádzajú na karte Referencie.

Video 5: Nastavte si popisy pre tabuľky, obrázky, grafy a pod.

Video 6: Číslovanie strán

Kompletné a detailné vysvetlenie ako číslovať dokument od určitej strany nájdete v tomto videu.

Najčastejšia chyba pri číslovaní strán od určitej strany.

⚠️ Pre číslovanie strán vo Worde sme pripravili aj samostatný článok, ktorý nájdete tu.

Video 7: Vygenerujte si obsahy

V prípade, ak ste pri formátovaní Vašej záverečnej práce používali štýly a správne popisy pre tabuľky, obrázky, grafy a pod., tak vygenerovanie obsahu dokumentu a zoznamu ilustrácií by Vám nemalo trvať dlhšie ako 2 minúty.

Pozrite si to vo videu ako tieto obsahy vygenerovať.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.