fbpx
Výpočet DPH v Exceli - Šurina Michal

Aké DPH na Slovensku poznáme?

Ako prvé je dobré si povedať, aké DPH na Slovensku v roku 2022 poznáme?

  • 20 % – ide o základnú sadzbu DPH, ktorá sa vzťahuje na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane,
  • 10 % – ide o zníženú sadzbu DPH, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré sú uvedené v § 27 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o DPH.

Ako vypočítať 20% DPH?

My si ukážeme návod, ako vypočítavať 20% DPH. Pri 10% to bude obdobné. 🙂

Príklad: Máme cenu bez DPH a potrebujeme DPH + cenu s DPH

Výpočet DPH:

Povedzme, že máte Cenu bez DPH za nejaký tovar alebo službu 1 000 Eur. Výpočet DPH je teda jednoduchý, stačí, ak v Exceli sumu 1 000 vynásobíme hodnotou 0,2 alebo 20%. Pri 10% DPH by to bolo násobenie 0,1 alebo 10%.

DPH teda predstavuje: 1 000 * 20% = 200

Výpočet ceny s DPH:

Vieme, že cena bez DPH je 1 000 Eur, vypočítali sme si DPH, čo predstavuje 200 Eur. Najjednoduchšie teda bude, ak tieto dve čísla zrátame.

Cena s DPH teda predstavuje: 1 000 + 200 = 1 200

Príklad: Mám cenu s DPH a potrebujem DPH + cenu bez DPH

Povedzme, že budeme mať obrátený príklad. Mám cenu s DPH, ktorá predstavuje 1 200 Eur. Z tejto sumy potrebujem vypočítať cenu bez DPH a DPH. Z príkladu hore by nám to malo vyjsť 1 000 Eur a 200 Eur.

Pozor na chyby - Šurina Michal

Pozor: Najčastejšie chyba

Pozor na najčastejšiu chybu, ktorú robí veľa ľudí.

Na výpočet ceny bez DPH použijú nasledovný vzorec, ktorý je, ale nesprávny.

Cenu s DPH t.j. 1 200 Eur vynásobia 0,8 resp. 80% – v domnení, že zoberú 20% (DPH) preč.

Koľko by to však vyšlo? 1 200 * 0,8 = 960

Aký vzorec je teda správny?

Výpočet ceny bez DPH:

Máme teda cenu s DPH tých 1 200 Eur, ak potrebujete vypočítať cenu bez DPH potrebujete 1 200 vydeliť 1,2 resp. 120%. Týmto vzorcom dostanete správnu cenu bez DPH.

Cena bez DPH teda predstavuje: 1 200 / 1,2 = 1 000

Výpočet DPH:

No a DPH je už iba odpočítanie 1 200 Eur, čo je cena s DPH mínus cena bez DPH tých 1 000 Eur.

DPH teda predstavuje: 1 200 – 1 000 = 200

Video: Ako vypočítať DPH, cenu s DPH a cenu bez DPH