fbpx
Vzorce v Exceli - Šurina Michal

V tomto článku nájdete jednoduchý postup ako je v Exceli možné vytvárať vzorce a tým tvoriť v Exceli výpočty.

Pozor:​​ Pod pojmom vzorce si treba v Exceli predstaviť klasickú jednoduchú​​ matematiku, kde sa budú dané bunky násobiť, deliť, sčítavať alebo odčítavať. Nejde teda o funkcie, ktoré majú konkrétny názov a funkcionalitu.

Postup pri vytváraní vzorcov v Exceli

 1. Treba sa kurzorom nastaviť do bunky, kde chcete niečo vypočítať
 2. Treba​​ do bunky zadať „rovná sa“ t.j. „=“
 3. Klikaním na konkrétnu bunku alebo ručným napísaní aktivovať určitú bunku
 4. Napísať z klávesnice matematický operátor – násobenie (*), delenie (/), sčítanie (+) alebo odčítanie (-)
 5. Vybrať / kliknúť do ďalšej bunky alebo ju napísať
 6. V prípade potreby kroky 4. a 5. opakovať koľko potrebujete
 7. Stlačiť klávesu ENTER

Vzorový príklad:

Priority vo vzorcoch:

Pri vytváraní vzorca, kde robíte matematické operácie s viacerými bunkami nie iba dvomi, ako v predchádzajúcom príklade, si treba dať pozor na klasické matematické operácie.

Vyhodnocovanie:

 1. Zátvorky
 2. Umocnenie / Odmocnenie
 3. Násobenie
 4. Delenie
 5. Sčítanie / Odčítanie

Príklad na vzorce s viac bunkami a operáciami:

Video: Ako pracovať so vzorcami v Exceli

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.