fbpx
Životopis vo Worde

Životopis je jedným zo základných nástrojov a prvým kontaktom medzi Vami a spoločnosťou, v ktorej chcete pracovať. Má za úlohu predstaviť Vás, Vaše vzdelanie a vedomosti, doterajšiu kariéru a skúsenosti.

Je to teda veľmi dôležitý aspekt, na ktorý by ste mali myslieť, pretože Vaše šance na nové miesto dokáže pozdvihnúť, ale aj potopiť.

V tomto článku Vám vzorový životopis vo Worde a rovnako tak, prinášame rady a tipy, ako si pripraviť dobrý štruktúrovaný životopis.

Osobné údaje

Svoje meno, priezvisko a akademický titul uveďte na dostatočne viditeľnom mieste, personalista si Vás ľahšie zapamätá.

Určite majte v životopise aj Vaše kontaktné údaje – telefón, e-mail a adresu, kde Vás môže personalista kontaktovať. Dátum narodenia nie je povinnou položkou, avšak určite je jedna z vítaných.

Do osobných údajov môžete zadať aj URL adresy a prepojenia na sociálne siete napr.: LinkedIn, treba však dbať aj na to, že sociálne siete si personalisti preverujú aj sami, majte ich teda aktuálne, a také, aby ste sa za ne nemuseli hanbiť.

Fotografia tiež nie je povinný údaj, avšak, ak máte peknú a reprezentatívnu fotografiu nebojte sa ju použiť. Ideálne je aby na fotke bola zachytená Vaša tvár. Najlepšie ak pôjde o portrétovú fotku, kde budete iba Vy.

Pracovné skúsenosti

Zamerajte sa v životopise na tie pracovné skúsenosti, ktoré sú relevantné s pracovnou pozíciou, na ktorú sa hlásite.

Pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky od najaktuálnejšej k najstaršej. Je vhodné uviesť aj názov firmy, pracovnú pozíciu a časové rozpätie, kedy ste na danej pozícii pracovali. Môžete tiež opísať náplň Vašej práce a prípadne ohodnotenia a pod.

Vzdelanie

V tejto časti životopisu špecifikujte Vaše dosiahnuté vzdelanie. Uveďte školy a odbory, kde ste študovali a úroveň dosiahnutého vzdelania. Rovnako tak, môžete spomenúť aj kurzy, ktoré ste absolvovali a získané certifikáty.

Počítačové schopnosti

V tejto časti životopisu popíšte počítačové programy alebo programovacie jazyky, ktoré ovládate a akú úroveň znalostí z nich máte. Berte na vedomie, že väčšina zamestnávateľov si svojich uchádzačov aj otestuje. Napríklad na pracovný pohovor z Excelu, preto svoje znalosti zhodnoťte triezvo a pravdivo.

Jazykové schopnosti

V tejto časti životopisu popíšte Vaše jazykové znalosti. Akú úroveň máte z jednotlivých jazykov dosiahnutú a prípadne, či daný jazyk ovládate na danej úrovni aj slovom a písmom.

O mne

Na tomto mieste vo svojom životopise môžete bližšie popísať prečo ste práve Vy ten správy človek na pozíciu, na ktorú sa hlásite. Popíšte svoje silné stránky a prednosti, ktoré sú relevantné.

Referencie

Tu môžete uviesť referencie od firiem, ktoré ste získali z predchádzajúcich zamestnaní.

Vzorový životopis vo Worde na stiahnutie

V tejto sekcii článku si môžete stiahnuť náš vzorový životopis:

Vzorový životopis na stiahnutie

Pripravili sme pre Vás vzorový životopis vo Worde, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo.

Čo potrebujete z Wordu vedieť

Aké znalosti a možnosti Wordu potrebujete vedieť, ak si chcete vytvoriť vlastný a moderný životopis:

  • formátovanie textu,
  • odrážky (zoznamy),
  • práca s tvarmi,
  • tabuľky,
  • hlavička a päta.
Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.