fbpx
Čo je to Excel - Šurina Michal

Excel​​ je tabuľkový procesor od firmy Microsoft navrhnutý pre operačný systém Microsoft Windows. Spolu s aplikáciami Word a PowerPoint je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office.

Už od prvej verzie od roku 1993 má dominantné postavenie na Slovensko, ale aj celosvetovom trhu. Je môžné si ho zakúpiť ako súčasť balíka Microsoft Office.

Aké verzie má Excel

Aktuálne poznáme verzie: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a verzia Excel 365. Vždy najnovšia verzia je aktuálne verzia Excel 365 (Office 365).

Akú verziu Excelu by ste nám odporúčili?

Za mňa osobne (Michala Šurinu – ako lektora a guru na Excel) by som Vám jednoznačne odporúčil verziu Excel 365. Ide o verziu, ktorú si kúpite na 1 rok a platíte ju každý rok. Táto licencia je určená pre viaceré zaridenia, aktuálne je to až 5 zariadení. Má kvantá výhod, ktoré si nižšie priblížime.

Za mňa osobne je tá top výhoda to, že všetko, čo Microsoft do Excelu pridá máte okamžite po aktualizácií. Uvediem príklad, v roku 2021/2022 veľa našich konkurentov bez verzie 365, po nainštalovaní Excelu 2019 objavilo funkciu XLOOKUP, zatiaľ čo v mojom Excel online kurze táto funkcia už bola roky nahratá.

Aké výhody má Excel 365

Vylepšený funkciami inteligencie pre odborníkov a nováčikov

Excel sa dokáže prispôsobiť Vašej práci a usporiadať zadané údaje, čím Vám ušetrí množstvo času. Môžete jednoducho vytvárať tabuľkové hárky pomocou šablón alebo samostatne a vykonávať výpočty pomocou moderných vzorcov a funkcií, ktoré v iných verziách Excelu nenájdete.

Lepší prehľad o údajoch

Nové grafy a diagramy umožňujú prezentovať údaje pútavou formou, s využitím formátovania, kriviek a tabuliek. Vďaka týmto prvkom je jednoduchšie údajom porozumieť. Jediným kliknutím môžete vytvoriť prognózy na predpovedanie trendov.

Lepšia spolupráca

Zdieľajte zošity s ostatnými a vždy využívajte najnovšiu verziu, ktorá Vám umožní spolupracovať v reálnom čase a zvládnuť prácu rýchlejšie. So službou Microsoft 365 môžete Excelový súbor vytvárať v mobilnej aplikácii, počítačovej aplikácii a na webe.

Zmeňte analóg na digitál

Teraz môžete pridať do Excelu údaje priamo z fotografie. Ak používate aplikáciu Excel, stačí v zariadení s Androidom alebo v iPhone odfotiť vytlačenú tabuľku s údajmi a automaticky konvertovať obrázok na úplne upraviteľnú tabuľku v Exceli. Táto nová funkcia rozpoznávania obrazu eliminuje potrebu manuálneho zadávania údajov, ktoré máte v tlačenej podobe.

Kde všade je možné Excel využiť?

Microsoft Excel​​ sa používa na spracovanie väčšieho množstva vzájomne prepojených číselných údajov, s ktorými je potrebné robiť výpočty, následne tieto údaje spracovávať. Triediť a vyberať podľa určitých podmienok. Excel sa​​ dá využívať aj v prípade, ak potrebujeme zobrazovať údaje graficky, teda ak ide o tzv. grafický výstup údajov.

Čo sa týka výpočtov, Excel sa využíva najmä na ekonomické a technické výpočty a zahŕňa tieto oblasti:

  • Účtovníctvo​​ – výpočtové funkcie programu Excel môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov (napríklad vo výkazoch peňažných tokov, výsledovkách alebo vo výkazoch zisku a strát.
  • Rozpočty​​ – Bez ohľadu na to, či sú potreby osobné alebo sa týkajú podnikania. V programe Excel môžete vytvoriť ľubovoľný typ rozpočtu (napríklad plán rozpočtu na marketing, rozpočet na jednotlivé udalosti alebo penzijný rozpočet).
  • Fakturácia a predaj​​ – Program Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať​​ požadované formuláre (faktúry za predaj, zoznamy odosielaného tovaru alebo objednávky).
  • Vytváranie zostáv​​ – v Exceli môžete vytvárať rôzne typy zostáv, do ktorých sa premietajú analýzy údajov, alebo ktoré vytvárajú súhrnné informácie. Napríklad zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu, zobrazujú odchýlky medzi plánovanými a skutočnými výsledkami alebo zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie predpokladu vývoja údajov.​​
  • Plánovanie​​ – Program Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov. Napríklad na vytváranie týždenného rozvrhu hodín, plánu marketingového prieskumu, daňového plánu za konkrétny rok. Taktiež plánovačov, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny.
  • Sledovanie​​ – Program Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom hárku alebo zozname, napríklad v časovom hárku na sledovanie práce alebo v zozname inventára, ktorý sleduje zariadenia.
  • Používanie kalendárov​​ – Keďže program Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára, napríklad akademického kalendára na sledovanie aktivít počas školského roka alebo finančného kalendára na sledovanie firemných udalostí alebo medzníkov.​​

Ďalšie funkcionality programu

Program Excel nám takisto umožňuje vytvárať a upravovať tabuľky obsahujúce nielen texty, ale aj čísla, rôzne vzorce a iné údaje. Ak sa zmení hodnota na niektorom mieste, automaticky sa zmenia hodnoty na všetkých miestach, kde sú vzorce odkazujúce na túto hodnotu. Excel spolu so svojimi funkciami taktiež slúži aj na spracovávanie databáz.

MS Excel je určený pre každého, kto pracuje so spomínanými tabuľkami, prípadne databázami, alebo potrebuje robiť firemné výpočty týkajúce sa napr. štatistických údajov, rôznych analýz a meraní.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.