fbpx
LEFT, MID, RIGHT a VALUE - Šurina Michal

Funkcie LEFT, MID a RIGHT​​ patria do kategórie textových funkcií. Vďaka týmto funkciám je možné z textových alebo číselných reťazcov vybrať iba určitú časť. Pomocou funkcie VALUE viete zmeniť textové číslo znova na číslo.

Funkcia LEFT

Funkcia LEFT​​ slúži na vrátenie zadaného počtu znakov zo začiatku (z ľavej strany) textového alebo číselného reťazca.

Syntax: Funkcia LEFT

=LEFT(text; počet_znakov)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text – Povinný argument. Predstavuje textový alebo číselný reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať.
 • Počet_znakov – Voliteľný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia LEFT extrahovať.
  • Argument počet_znakov musí byť väčší alebo rovný nule.
  • Funkcia LEFT vráti celý text, ak je argument počet_znakov väčší ako je dĺžka textu.
  • Ak nezadáte argument počet_znakov, použije sa hodnota 1.

V nasledujúcej tabuľke potrebujeme z rodných čísel zistiť dvojčíslie roku, kedy sa dotyčná osoba narodila. Táto informácia sa v rodnom čísle nachádza na prvých dvoch pozíciách, preto je vhodné použiť​​ funkciu LEFT.

Dajte si však pozor, že​​ funkcia LEFT​​ je textová funkcia. Takže, aj jej výsledok je text, preto sú čísla zarovnané vľavo a nedá sa s nimi robiť žiadna logická operácia a vo väčšine verziách Excelu ani „matematika“, teda výpočty.

Video: Funkcia LEFT

Funkcia MID

Funkcia MID​​ slúži na vrátenie časti textového alebo číselného reťazca od zadanej pozície a podľa zadaného počtu znakov.

Syntax: Funkcia MID

=MID(text; počiatočná_pozícia; počet_znakov)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text – Povinný argument. Textový alebo číselný reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať.
 • Počiatočná_pozícia – Povinný argument. Pozícia prvého znaku, ktorý chcete vybrať, v texte. Prvý znak v texte má hodnotu argumentu počiatočná_pozícia 1 atď.
  • Ak je Počiatočná_ pozícia väčšia ako dĺžka textu, funkcia MID vráti hodnotu „“ (prázdny text).
  • Ak je Počiatočná_ pozícia menšia ako dĺžka textu, ale dĺžka Počiatočná_ pozícia plus Počet_znakov presahuje dĺžku textu, funkcia MID vráti znaky po koniec textu.
  • Ak má Počiatočná_ pozícia hodnotu menšiu ako 1, funkcia MID vráti #VALUE! .
 • Počet_znakov – Povinný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia MID vrátiť z textu.
  • Ak má Počet_znakov zápornú hodnotu, funkcia MID vráti #VALUE! .

Na nasledujúcom obrázku je vyriešený problém: Ako zistiť z rodného čísla mesiac narodenia. Práve pomocou funkcie MID.

Pomocou tejto funkcie sa dá zistiť aj deň narodenia danej osoby. Riešenie je spracované na nasledovnej fotke.

Video: Funkcia MID

Funkcia RIGHT

Funkcia RIGHT​​ slúži na vrátenie zadaného počtu znakov z konca (z pravej strany) textového alebo číselného reťazca.

Syntax: Funkcia RIGHT

=RIGHT(text; počet_znakov)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text – Povinný argument. Textový alebo číselný reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať.
 • Počet_znakov – Voliteľný argument. Určuje počet znakov, ktoré má funkcia RIGHT extrahovať.
  • Argument počet_znakov musí byť väčší alebo rovný nule.
  • Funkcia RIGHT vráti celý text, ak je argument počet_znakov väčší ako je dĺžka textu.
  • Ak nezadáte argument počet_znakov, použije sa hodnota 1.

V nasledujúcom obrázku sme pomocou funkcie RIGHT vybrali posledné 4 číslie.

Video: Funkcia RIGHT

Túto funkciu sme Vám spracovali do videa na príklade z praxe.

Aký výsledok sme dostali?

Keď budete všímaví! Všetky čísla, ktoré nám funkcie LEFT, MID a RIGHT vrátili sú zarovnané vľavo. Tu by sa Vám mala rozblikať „Excel kontrolka“ pretože tieto výsledky nie sú čísla, ale sú texty. Spomínali sme to aj pri popise funkcii LEFT.

S týmito výsledkami nevieme robiť matematické operácie, nevieme ich porovnávať cez funkciu IF a pod.

Ako teda z týchto „textových čísel“ znova spraviť čísla? Opoveďou je funkcia VALUE.

Funkcia VALUE

Funkcia VALUE​​ slúži na​​ skonvertovanie textového reťazca reprezentujúceho číslo na číslo. Inak povedané, z textového čísla spraví opäť číslo.

Syntax: Funkcia VALUE

=VALUE(text)

Obsahuje nasledovné argumenty:

 • text – Povinný argument. Text uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku obsahujúcu text, ktorý chcete konvertovať.

V nasledujúcom obrázku je vyriešený problém, kde pomocou funkcie VALUE prekonvertujeme textové čísla, znova na čísla. Stačí, ak funkcie LEFT, MID, RIGHT vnoríme do funkcie VALUE.

Video: Funkcia VALUE

Príklad na funkciu VALUE sme Vám spracovali aj vo videu.

Viac informácií...
Šurina Michal: Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how z používania rôznych počítačových programov som pretavil aj do tohto článku. Verím, že Vám vedomosti, ktoré nadobudnete pomôžu k lepšej práci a efektivite.