fbpx
VLOOKUP a HLOOKUP - návody - Šurina Michal

Excel funkcia VLOOKUP a HLOOKUP + video

Trápite sa s funkciou VLOOKUP alebo HLOOKUP? Prečítajte si náš článok s návodom a videom. VLOOKUP a HLOOKUP Vám už nebudú robiť problémy. Pozrote si aj kombinácie s funkciou MATCH. Potrebujete hľadať na základe intervalu? Aj toto nájdete v článku.
Čítajte viac...
POWER - mocnina a odmocnina - návod - Šurina Michal

Mocnina a odmocnina v Exceli – funkcia POWER

Funkcia POWER v Exceli umocní číslo na zadanú mocninu, vďaka tomu teda​​ viete zistiť ľubovoľnú mocninu (napríklad druhú, tretiu, siedmu…)
Čítajte viac...
COUNTBLANK - prázdne bunky - návod - Šurina Michal

Excel funkcia COUNTBLANK – Prázdne bunky + video

Pýtate sa: „Ako zistiť v Exceli počet prázdnych buniek?​​ Pomocou funkcie COUNTBLANK rýchlo a jednoducho.
Čítajte viac...
SUM funkcia - návod - Šurina Michal

Excel funkcia SUM – súčet + video

Ako v Exceli vypočítať súčet určitých čísel? Cez funkciu SUM. Prečítajte si náš článok a pozrite videá na funkciu SUM.
Čítajte viac...
IF a IFS - návod - Šurina Michal

Excel funkcia IF a IFS + video

Logická funkcia IF​​ slúži v Exceli na vyhodnotenie zadanej podmienky a následné vrátenie jednej z hodnôt výsledkov. Na vyhodnotenie viacerých podmienok slúži vnorený IF alebo funkcia IFS. Často sa kombinujete IF aj s funkciami AND alebo OR. Návody ako na to aj vo forme vide...
Čítajte viac...
Vzorce a výpočty - návod - Šurina Michal

Vzorce v Exceli – výpočty + video

V tomto článku nájdete jednoduchý postup ako je v Exceli možné vytvárať vzorce a tým tvoriť v Exceli výpočty.
Čítajte viac...
IFERROR funkcia - návod - Šurina Michal

Excel funkcia IFERROR

Pri práci s Excelom sa určite naskytne situácia, kedy bude výsledkom určitej funkcie alebo výpočtu chybová hodnota. Ide o hodnoty, kedy pri výpočtoch vzorcov alebo funkcií nastala chyba. Ako ich opraviť?
Čítajte viac...
Zaokrúhľovanie v Exceli - návod - Šurina Michal

Zaokrúhľovanie v Exceli: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, CEILING, FLOOR

Nefunguje Vám zaokrúhľovanie v Exceli správne? Asi budete potrebovať funkcie ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR alebo CEILING. Všetky funkcie vysvetlené na príkladoch a videách.
Čítajte viac...
TODAY funkcia - návod - Šurina Michal

Funkcia TODAY + video

Funkcia TODAY​​ vráti do bunky aktuálny dnešný dátum.
Čítajte viac...
SUBTOTAL - súčtové riadky - návod - Šurina

Excel funkcia SUBTOTAL + video

Robíte súčtové riadky hneď za tabuľkou dole? a používate funkciu SUM? Pozrite si náš článok a video, prečo by ste tak robiť nemali.
Čítajte viac...
SMALL a LARGE funkcie - návod - Šurina Michal

Excel funkcie LARGE a SMALL + video

Pýtali ste sa niekedy sami seba „Ako zistiť v Exceli napríklad tretiu, šiestu, šestnástu najvyššiu alebo najnižšiu hodnotu?“ Práve funkcie LARGE a SMALL Vám s týmto pomôžu.
Čítajte viac...
Absolútna hodnota - ABS - návod - Šurina Michal

Funkcia ABS

Absolútna hodnota reálneho čísla x je hodnota x s odstráneným znamienkom. Takže napríklad 3 je absolútnou hodnotou čísla 3, ale aj -3. Akú funkciu použiť v Exceli?
Čítajte viac...
FIND, SUBSTITUTE, REPLACE - návod - Šurina

Funkcie FIND, SUBSTITUTE a REPLACE + video

V tomto článku Vám prinášame vysvetlené funkcie FIND, SUBSTITUTE, REPLACE. Ako používať nástroj nájsť a nahradiť cez funkcie.
Čítajte viac...
LEFT, MID, RIGHT, VALUE - návod - Michal Šurina

Funkcie LEFT, RIGHT, MID a VALUE + video

Funkcie LEFT, MID a RIGHT​​ patria do kategórie textových funkcií. Vďaka týmto funkciám je možné z textových alebo číselných reťazcov vybrať iba určitú časť. Pomocou funkcie VALUE viete zmeniť textové číslo znova na číslo.
Čítajte viac...
TRIM a CLEAN - Návod - Šurina Michal

Funkcie TRIM a CLEAN + video

Funkcie​​ TRIM​​ a​​ CLEAN​​ patria medzi textové funkcie, ktoré pomôžu s odstránením medzier alebo netlačiteľných znakov. Prečítajte si ako a pozrite video.
Čítajte viac...
WEEKDAY funkcia - návod - Šurina Michal

Funkcia WEEKDAY

Ako zistiť deň v týždni? V Exceli existuje samozrejme viacero riešení, ako túto otázku zodpovedať. Jednou z možností je funkcia WEEKDAY, toto riešenie si predstavíme aj v tomto článku.
Čítajte viac...
DAY, MONTH, YEAR, DATE, DATEVALUE - návod

Dátumové funkcie – DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE + video

V tomto článku Vám priblížime prácu s dátumovými funkciami​​ DAY,​​ MONTH,​​ YEAR​​, DATE a DATEVALUE.
Čítajte viac...
Databázové funkcie - návod - Šurina Michal

Databázové funkcie: DSUM, DMAX, DAVERAGE, DMIN, DGET… + video

Databázové funkcie​​ sa v Exceli používajú pri práci s rozsiahlymi tabuľkami, v ktorých potrebujeme zisťovať informácie (súčty, počty, priemery, maximá, minimá, smerodajné odchýlky a pod.) len pre určitú časť danej databázy (tabuľky). Inak povedané na základe nejaký...
Čítajte viac...
SUMIFS, AVERAGEIFS a iné - návod - Šurina Michal

Funkcie SUMIF(S), AVERAGEIF(S), COUNTIF(S), MAXIFS a MINIFS

V tomto článku Vám na prehľadných príkladoch a videách ukážeme používanie štatistických funkcií SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF a ich alternatívny pre viaceré podmienky SUMIFS, AVERAGEIFS a COUNTIFS. V nových verziách Excelu pribudli aj funkcie MAXIFS a MINIFS.
Čítajte viac...
AND a OR funkcie - návod - Šurina

Excel logické funkcie AND a OR

Funkcie AND​​ a​​ OR​​ vedia vyhodnotiť až 255 podmienok. Ich výsledkom (vrátenou hodnotou) sú​​ hodnoty TRUE​​ alebo​​ FALSE. Tieto funkcie dostávajú pokročilejší význam v kombinácii s​​ funkciou IF, ktorá vie vyhodnotiť iba jednu podmienku. Pomocou​​ funkcií AND​​ a​​ OR​​ ich...
Čítajte viac...